Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian DEC"

Rejestracja i analiza sygnału EEG na użytek neuromarketingu DOI:10.15199/48.2015.05.03

Czytaj za darmo! »

Głównym celem eksperymentów jest znalezienie w zarejestrowanych sygnałach EEG cech, które umożliwiają rozróżnienie prezentowanych bodźców dźwiękowych o wysokim i niskim pobudzeniu emocjonalnym. Do wywołania określonych emocji wykorzystano bazę dźwięków IADS. W analizie sygnału wykorzystano wskaźniki, wbudowane w strukturę użytego oprogramowania, takie jak: Attention, Meditation, Delta (1-3 Hz), Theta (4-7 Hz) , Alpha1 (8-9 Hz), Alpha2 (10-12 Hz), Beta1 (13-17 Hz), Beta2 (18-30 Hz), Gamma1 (31-40 Hz), Gamma2 (41-50 Hz). Wykazano, że wskaźniki Attention, Alpha1, Alpha2 oraz Theta są powiązane w sposób istotny statystycznie ze stanem pobudzenia osoby badanej. Abstract. The main objective of the experiments is to find, in recorded EEG signals, such features that allow to distinguish the presented sound stimuli with high and low emotional arousal. To evoke certain emotions IADS sound base was used. In signal analysis parameters built into the structure of the used software, such as Attention, Meditation, Delta (1-3 Hz), Theta (4-7 Hz) , Alpha1 (8-9 Hz), Alpha2 (10-12 Hz), Beta1 (13-17 Hz), Beta2 (18-30 Hz), Gamma1 (31-40 Hz), Gamma2 (41-50 Hz) were used. It has been shown that the parameters Attention, Alpha1, Alpha2 and Theta are related in a statistically significant way with the subject's state of arousal. Registration and analysis of EEG signal for use in neuromarketing. Słowa kluczowe: neuromarketing EEG, baza IADS, emocje, analiza statystyczna. Keywords: neuromarketing EEG, IADS database, emotions, statistical analysis. Wstęp Neuromarketing to dziedzina wiedzy związana z bezpośrednim badaniem reakcji psychofizjologicznych człowieka (konsumenta) na oferowane produkty. Do metod badawczych neuromarketingu należą między innymi: badanie reakcji skórno-galwanicznej, elektroencefalografia, elektromiografia, funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, neuroobrazowanie. W zakresie badań elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystuje się nowe na[...]

 Strona 1