Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Jóskowski"

Wizyta w firmie RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA

Czytaj za darmo! »

W dniach 11 - 12 października 2010 r. w Toruniu, na zaproszenie firmy RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA, gościli cenieni eksperci branży grzewczej: dr Lucjan Furtak z Politechniki Warszawskiej, dr Marian Rubik, przewodniczący Komitetu Technicznego nr 279 ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Wentylacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Pani Barbara Rubik, zastępca Redaktora [...]

Jubileusz w RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA

Czytaj za darmo! »

Z okazji podwójnego jubileuszu, 20 - lecia marki BERETTA w Polsce oraz 10 - lecia powstania fabryki koncernu RIELLO w Toruniu, firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze SA zorganizowała 18 listopada 2011 r. konferencję ekologiczną. Głównym tematem konferencji były "Problemy energetyczne gmin w aspekcie dyrektyw i norm energetycznych". Zaproszeni goście, przede wszystkim przedstawiciele g[...]

Czy można porównać sprawność rzeczywistą kotłów kondensacyjnych? DOI:

Czytaj za darmo! »

Producenci urządzeń grzewczych określając sprawność kotłów posługują się różnymi metodami, które uniemożliwiają, bez dodatkowej wiedzy, ich właściwą interpretację. W niniejszym artykule chciałbym zatem zwrócić uwagę na sprawność kotłów kondensacyjnych, która jest często wykorzystywana w projektach oraz w przetargach jako warunek istotny, na którym opiera się decyzję o akceptacji lub odrzuceniu kotłów danego producenta. Dodatkowo zamierzam wykazać, że istnieje parametr, który niestety jest nieudostępniany przez producentów, a dzięki któremu widać czy kocioł kondensacyjny będzie pracował w "trybie kondensacyjnym". Parametr ten odgrywa istotną rolę w określeniu sprawności pracy kotłów kondensacyjnych, a jest nim przyrost temperatury spalin ΔT na wyjściu z kotła w zależności od temperatury wody powracającej z instalacji. Jak mi wiadomo, nie przeprowadzono dotychczas analizy pracy kotłów kondensacyjnych w zależności od parametru, którym jest temperatura spalin T = T powrotu + ΔT spalin. Należy tu nadmienić, że w instrukcjach technicznych kotłów podawane są ich sprawności odniesione do wartości opałowej Hi ) lub Hs w określonych parametrach pracy instalacji, np. 80/60 °C (czyli 80 °C na zasilaniu i 60 °C na powrocie) i różnych obciążeniach, tj. maksymalnych, minimalnych i 30% mocy maksymalnej. Dodatkowo podawana jest wartość sprawności przy parametrach 50/30 °C - czyli w trybie pracy pojmowanej jako tryb pracy z temperaturą spalin poniżej punktu rosy, czyli tzw. tryb pracy kondensacyjnej. Wówczas sprawność kotła jest największa i wynosi we wszystkich badanych kotłach różnych producentów ) powyżej ) Wartość opałowa Hi stanowi tylko część energii chemicznej paliwa możliwej do wykorzystania w procesie spalania, ponieważ nie uwzględnia ciepła traconego wraz z parą wodną unoszoną w spalinach. W warunkach, kiedy następuje wykroplenie pary wodnej, można mówić o wykorzystaniu całkowitego ciepła powstającego[...]

 Strona 1