Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Falkowski-Gilski"

BADANIE JAKOŚCI TRANSMISJI W SYSTEMACH RADIOFONII CYFROWEJ DAB I DAB+ DOI:10.15199/59.2018.6.52


  1. WSTĘP Obecnie brakuje międzynarodowego porozumienia dotyczącego wprowadzenia jednego globalnego standardu dla radiofonii cyfrowej. Takie regulacje z pewnością przyczyniłyby się do wzrostu dostępności oraz popularności tego typu usług, a także spadku ceny odbiorników radiowych i powiązanych urządzeń konsumenckich. W efekcie różne kraje przyjęły odmienne systemy. Do najpopularniejszych należą standardy DAB oraz DAB+ (Digital Audio Broadcasting). W rekomendacji R 138 [1] Europejska Unia Nadawców EBU (European Broadcast Union) wymieniła korzyści wynikające z implementacji cyfrowej radiofonii i wskazała na DAB+ jako wiodący standard. Wybór standardu DAB+, oprócz wysokiej jakości transmisji sygnału fonii, oferuje szereg usług dodatkowych, w tym listę programów wraz z opisem audycji, programowalne nagrywanie, czy też informacje w postaci graficznej. Szczegółowe informacje dotyczące oczekiwań słuchaczy względem cyfrowej radiofonii DAB+ można znaleźć w [2]. 2. FORMOWANIE MULTIPLEKSU Strumienie danych w ramach pojedynczego multipleksu DAB/DAB+ grupowane są w usługi, np. Program 1, Program 2, Wiadomości, Sport, Journaline, itd. To poprzez te nazwy usługi udostępniane są słuchaczom. Wszystkie usługi formowane są w tzw. zbiór, określany angielskim terminem ensemble [3]. Strumienie danych zawierające sygnały audio oraz dane, które należą do jednej usługi, określane są mianem komponentów tej usługi. Co ważne różne usługi mogą dzielić i współdzielić komponenty oraz zasoby. Przykładową strukturę logiczną multipleksu DAB/DAB+ przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Struktura logiczna multipleksu DAB/DAB+. Zbiór (ensemble) o nazwie Cyfrowe Radio składa się z 4 usług: Program 1, Data 3, Program 21 oraz Program 22. Program 1 jest usługą obejmującą wyłącznie komponent audio. Taki program określany jest mianem normalnego lub typowego programu radiowego. Stanowi analogiczny odpowiednik usługi dostępnej w analogowej radiofonii FM. Program 21 tak[...]

TRANSMISJA GŁOSOWYCH KOMUNIKATÓW DROGOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2019.6.45


  1. WSTĘP Jak podaje Polskie Radio, cyfryzacja radia to nowy rozdział w historii radiofonii [14]. System DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jest przyszłością radiofonii cyfrowej i odpowiedzią na oczekiwania współczesnego słuchacza. Wprowadzone przez standard zmiany oznaczają lepszą jakość dźwięku, większy wybór programów i audycji radiowych oraz nowe możliwości, szczególnie z uwagi na bogaty zestaw dodatkowych usług. Emisja sygnału naziemnego w systemie cyfrowym oferuje szereg dodatkowych rozwiązań, m.in. przesyłanie opisów audycji, obrazów oraz informacji o ruchu drogowym. Informacje te mogą stanowić ważne uzupełnienie dla systemów nawigacji. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, to nadawca publiczny jest prekursorem emisji w standardzie cyfrowym. Zalety technologii DAB+ obejmują:  Łatwość odnajdywania stacji - wybór dokonywany jest poprzez wskazanie nazwy stacji, a nie jak dotychczas wyłącznie indywidualnych częstotliwości przypisanych poszczególnym programom radiowym.  Większy wybór programów radiowych - nowy standard cyfrowy, z uwagi na efektywniejszą gospodarkę zasobami widmowymi, znacznie poszerza dostępną ofertę programową.  Łatwa obsługa - współcześnie oferowane radioodbiorniki umożliwiają łatwą nawigację z wykorzystaniem wyłącznie jednego przycisku.  Czysty, klarowny dźwięk - sygnał jest znacznie bardziej odporny na zakłócenia, usprawniono także odbiór w przypadku szybko poruszającego się odbiornika.  Planowanie odsłuchu - możliwe jest zaprogramowanie odbiornika, aby włączył się o określonej godzinie lub zarejestrował fragment wybranej audycji, nawet z tygodniowym wyprzedzeniem przed jej emisją.  Usługi dodatkowe - wszelkiego rodzaju informacje w postaci tekstu, obrazów oraz obrazów ruchomych (tzw. pokaz slajdów). Więcej informacji dotyczących procesu digitalizacji oraz rekomendowanych radioodbiorników można znaleźć w [7][14]. 2. SYSTE[...]

DWUKIERUNKOWY PRZEWODOWY SYSTEM TRANSMISJI MOWY PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII BPL DOI:10.15199/59.2019.7.16


  1. WSTĘP Bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku kopalnianym jest jednym z ważniejszych problemów społecznych. Podstawowym zadaniem związanym z wdrożeniem systemu telekomunikacyjnego, mogącego wspomagać pracę ratownika górniczego jest fakt, że w momencie zawału (spowodowanego tąpnięciem lub ruchami górotworu) następuje wyłączenia wszystkich systemów elektrycznych na terenie objętego ewakuacją. Dodatkowym problemem są częste uszkodzenia standardowej infrastruktury teleinformatycznej, zbudowanej głównie na bazie technologii światłowodowej. Innowacyjne systemy telekomunikacyjne mają za zadanie zapewnić niezawodną i wydajną transmisję różnych rodzajów treści, tzn. głosu, obrazu oraz danych. Stanowi to kluczowe wymagania dla każdego podziemnego systemu górniczego. W niniejszej pracy autorzy przedstawili badania wykonane w jednej z kopalni należącej do grupy KGHM Polska Miedź S.A., celem sprawdzenia wstępnych możliwości technicznych oraz weryfikacji założeń dla systemu łączności w sytuacji kryzysowej. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla pracowników kopalni zakłada się stosowanie różnych typów transmisji teleinformatycznej. Możliwe jest wykorzystanie w sposób równoczesny mediów transmisyjnych przewodowych, jak i bezprzewodowych. Od niedawna coraz popularniejsza staje się transmisja z użyciem linii energetycznej jako medium transmisyjnego, tzw. PLC (Power Line Communication). Obecne systemy z rodziny PLC pracują w dwóch pasmach częstotliwości, obejmujących zakres do 150 kHz (systemy wąskopasmowe) oraz w przedziale 2-32 MHz (systemy szerokopasmowe), określanych mianem BPL (Broadband over Power Line) [2][8][10][11]. DOI: 10.15199/59.2019.7.16 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY ● ROCZNIK XCII ● WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE ● ROCZNIK LXXXVIII ● nr 7/2019 573 Jedną z głównych zalet systemu PLC jest możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci elektrycznej, zarówno przewodników niskie[...]

 Strona 1