Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Stasiak"

BADANIA WIELOUSŁUGOWYCH PÓL KOMUTACYJNYCH ZŁĄCZAMI PRZELEWOWYMI I ADAPTACYJNYMI MECHANIZMAMI PROGOWYMI DOI:10.15199/59.2015.8-9.73


  W artykule przedstawiono rezultaty badań symulacyjnych wielousługowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi i mechanizmami progowymi. Mechanizmy te wykorzystano do sterowania prawdopodobieństwem blokady klas ruchu czasu rzeczywistego, dla których nie jest możliwe zwiększenie czasu ich obsługi. Ł􀄅cza przelewowe wykorzystano do obsługi klas ruchu czasu rzeczywistego dla których nie można zmniejszyć wielkości żądanych zasobów, natomiast mechanizmy progowe - do obsługi klas ruchu czasu rzeczywistego, dla których możliwe jest zmniejszenie wielkości przydzielanych zasobów. Badania potwierdziły efektywność zastosowanych mechanizmów do kształtowania prawdopodobieństwa blokady w wielousługowych polach komutacyjnych. 1. WPROWADZENIE Działanie współczesnych sieci teleinformatycznych zależy w dużej mierze od parametrów urządzeń przełączających, stosowanych w węzłach sieciowych. Podstawą takich urządzeń są wielousługowe pola komutacyjne, tj. pola obsługujące mieszaninę wielu klas ruchu o zróżnicowanych przepływnościach [1]. Zakłada się, że w takich polach będą zaimplementowane odpowiednie mechanizmy kształtowania ruchu [2][3][4], tzw. mechanizmy progowe [3][4][5]. Mechanizmy te mogą - po przekroczeniu określonego progu obciążenia systemu - ograniczyć wielkość zasobów przydzielanych przyjmowanym określonym strumieniom ruchu, przy jednoczesnym utrzymaniu czasu obsługi (strumienie ruchu adaptacyjnego) lub jego wydłużeniu (strumienie ruchu elastycznego). Mechanizmy progowe wymagają wprowadzenia do systemu pojedynczego progu w systemach jednoprogowych (ang. STS - Single Threshold System) [3][4][5] lub kilku progów w systemach wieloprogowych (ang. MTS - Multi Threshold System) [3][4][6][7]. Możliwość zastosowania mechanizmów progowych w wielousługowych polach komutacyjnych była analizowana w pracach [8][9][10]. Uzyskane rezultaty badań wskazują na możliwość znacznego obniżenia prawdopodobieństwa blokady z[...]

 Strona 1