Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Byszewski"

Ocena ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z punktu widzenia przedsiębiorców

Czytaj za darmo! »

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powstała już ponad 21 lat temu i była kompromisem wypracowanym przez Sejm X Kadencji i Senat I Kadencji. Jej projekt przygotował ówczesny Senat, a prace nad nią trwały tylko ok. dwóch miesięcy. Reguluje ona kwestie prowadzenia sporów między pracownikami reprezentowanymi przez związki zawodowe a przedsiębiorcami. Spór zbiorowy może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników. Analiza przedmiotu sporów z ostatnich lat pokazuje, że przeważają spory o warunki płacy (w zależności od roku od 40% do ponad 70% rejestrowanych sporów). Co ciekawe, w tym samym dniu co ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zostały uchwalone ustawy dające podstawę do funkcjonowania partnerów społecznych, czyli ustawa o związkach zawodowych i ustawa o organizacjach pracodawców. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 2006 nr 104, poz. 711) jest dość kontrowersyjna i może być różnie oceniana przez pracowników i pracodawców. Każda ze stron ma wątpliwości i trudności w jej stosowaniu. Wydaje się więc, że w celu jej przeanalizowania należy wyb[...]

 Strona 1