Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Szudrowicz"

Rola ścian w ochronie budynków przed hałasem

Czytaj za darmo! »

Ściany jako jeden ze środków ochrony wnętrz budynków przed hałasem należy rozpatrywać, uwzględniając wymagania dotyczące zabezpieczania pomieszczeń przed przenikaniem hałasu zewnętrznego pochodzącego z otoczenia budynku oraz rozprzestrzenianiem się hałasów wewnętrznych w budynku. Parametry, za pomocą których określa się właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych, są ustalone no[...]

Porównawcza ocena wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynkach masywnych na izolacyjność akustyczną ścian działowych o konstrukcji lekkiej szkieletowej i ścian masywnych

Czytaj za darmo! »

Określenie relacji między izolacyjnością akustyczną danego rozwiązania materiałowo- konstrukcyjnego ściany, ustaloną w warunkach laboratoryjnych, a prognozowaną izolacyjnością akustyczną tej przegrody w budynku jest jednym z podstawowych elementów projektowania obiektu budowlanego pod względem akustycznym. Pomijając jakość wykonawstwa, można przyjąć, że różnice między tymi dwiema wielk[...]

Izolacyjność akustyczna ścian wykonanych w systemie szalunków traconych ze styropianu

Czytaj za darmo! »

Ściany wykonane w systemie szalunków traconych to rozwiązania, w których nienośne systemowe szalunki tracone wypełniane są na budowie świeżym betonem. Szalunki tracone mogą być wykonane z pustaków, płyt z materiałów termoizolacyjnych lub betonu. Zestawy szalunków składają się na ogół z elementów do montowania ręcznego, z co najmniej dwoma elementami szalunkowymi połączonymi za pomocą p[...]

Zakres zagadnień objętych nowym cyklem "Akustyka w budownictwie"

Czytaj za darmo! »

W ramach "Podręcznika fizyki budowli" rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących akustyki w budownictwie. Architekci, inżynierowie budowlani, a szerzej ujmując wszyscy uczestnicy procesu budowlanego stoją przed niezwykle trudnym zadaniem równoczesnego uwzględniania wielu przepisów technicznych, których celem jest zapewnienie, aby budynki i inne obiekty budowlane spełniały wymagania odnoszące się[...]

Izolacyjność przegród budowlanych od dźwięków powietrznych

Czytaj za darmo! »

Przenoszenie dźwięku przez przegrodę jest wynikiem pobudzania przegrody do drgań przez padającą na nią falę akustyczną rozprzestrzeniającą się w powietrzu lub przez pobudzaniemechaniczne (np. uderzenie) i wypromieniowanie przez tę przegrodę energii akustycznej w postaci dźwięków powietrznych. Bez względu na sposób pobudzania przegrody do odbiorcy znajdującego się po drugiej jej stronie z[...]

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych - podstawowe pojęcia i określenia

Czytaj za darmo! »

Izolacyjność przegrody od dźwięków uderzeniowych określa zdolność przegrody do ograniczania przenoszenia energii akustycznej w przypadku pobudzania przegrody w sposób mechaniczny odnoszący się wyłącznie do określonych rodzajów źródeł występujących w budynku, np. chodzenie (bieganie) po stropie, przesuwanie i toczenie przedmiotów. Pojęcie izolacyjność od dźwięków uderzeniowych nie odnosi[...]

Podstawy prawne oraz wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu - część I

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakimjest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i i[...]

 Strona 1  Następna strona »