Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KUKIEŁKA"

Korozja gazowa stopów magnezu przeznaczonych do kształtowania plastycznego


  270 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 do 1200. Pomiary utleniania prowadzono przy użyciu termowagi fi rmy Setaram. Atmosferą reakcyjną był gaz CO2 z domieszką 0,1% CO suchy i nawilżony. Gaz nawilżano wodą destylowaną w temperaturze 20oC ( pH O 2 = 2·103 Pa). Prędkość przepływu gazu wynosiła 1,2 l/godz. Badania prowadzono w temperaturze 530 i 580oC to jest poniżej i powyżej temperatury topnienia eutektyki. Temperaturę przemian wyznaczono metodą DSC. Temperatura eutektyczna dla stopów WE43 i MSR-B wynosi odpowiednio 537,5 i 532,1oC, zaś temperatura likwidus 634,3 i 638,6oC (rys. 1). Badania produktów korozji (morfologia i skład chemiczny) przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI S-4200, połączonego ze spektrometrem rentgenowskim z dyspersją energii fi rmy THERMO NORAN, wyposażonego w program do mikroanalizy SYSTEM SEVEN. Stosowano analizę bezwzorcową (korekta metodą ZAF). W badaniach morfologii zgorzelin wykorzystano obrazy z sygnału elektronów wtórnych (SE). 3. Wyniki badań A. Kinetyka utleniania Utlenianie stopu WE43 przebiega (w przybliżeniu) według prawa parabolicznego (rys. 2). Wartość wykładnika potęgowego "n" w ogólnym równaniu utleniania metali i stopów : s m k t n p cD m = (1) gdzie: s cDmm - jednostkowy przyrost masy po czasie t, n - wykładnik potęgowy, kp - potęgowa stała szybkości reakcji, g2 ·cm-4·s-1 zmienia się od 1,7 do 2,3 odpowiednio w temperaturze 530 i 580oC. W gazie nawilżonym, w temperaturze 530oC n = 1,4. Przebieg krzywych utleniania wskazuje, że stop ma dobrą odporność na utlenianie nawet powyżej temperatury topnienia eutektyki (rys. 3). Utlenianie stopu MSR-B zmienia się od prawa parabolicznego do zależności liniowej (rys. 2). Liniowy przebieg utleniania występuje w temperaturze 580oC to jest powyżej temperatury topnienia eutektyki. Po zakończeniu reakcji próbka uległa całkowitej degradacji, przyjmując kształt wydłużonej kropl[...]

 Strona 1