Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Zabielski"

Problematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych DOI:


  Balkon, jako element zewnętrzny budynku, jest narażony na działanie czynników atmosferycznych, takich jak opady atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza czy zmiany temperaturowe. Zniszczone górne warstwy płyt balkonowych, brak lub uszkodzona pozioma izolacja przeciwwodna oraz nieodpowiedni spadek uniemożliwiający odpływ wody to najczęstsze wady balkonów mogące zagrażać bezpieczeństwu. Z tego powodu przepisy ustawy Prawo budowlane wymagają sprawdzenia elementów budynków bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych [6]. Jedną z metod jest ocena stanu technicznego zachowania płyt balkonowych. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkówtechnicznych użytkowania budynków mieszkalnych nakazują objąć szczegółowym sprawdzeniem stan techniczny balustrad, loggii i balkonów [5]. Wwyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono w wielu obiektach budowlanych, a szczególnie w obiektach zabytkowych, zły stan techniczny balkonów (fotografia 1) wynikający z wieloletnich zaniedbań właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Jest to związane z brakiem wystarczających zasobów finansowych, a także niedostateczną świadomością użytkowników dotyczącą zagrożeń będących wynikiem nieprawidłowego stanu balkonów. Przez lata eksploatacji zastosowane materiały traciły swoje podstawowe właściwości [4].Wwielu badanych przypadkach niezbędne jest wprowadzenie procedury naprawczej przywracającej poprawny stan techniczny. Wszelkie czynności związane z naprawą czy odbudową balkonów [...]

Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych DOI:10.15199/33.2017.10.20


  Hydroizolacja ścian podziemia zazwyczaj jest zakryta i ustalenie miejsca jej zniszczenia jest trudne oraz czasochłonne, a także wiąże się z dużym kosztem naprawy ewentualnych uszkodzeń. W wyniku wadliwego wykonania hydroizolacji ścian piwnic [2] często dochodzi do zawilgocenia ścian podziemia. Izolacje wodochronne w istniejących budynkach Izolacja pionowa podziemnej części budynku powinna znajdować się na styku gruntu ze ścianą. Często występuje problemz dostępemdomiejsc, gdzie hydroizolacja powinna być wykonana lub naprawiona. Sytuacje takie zdarzają się, gdy: ● budynki przylegają do siebie; ● do budynku przylegają tarasy, schody itp.; ● nie można zająć pasa wokół budynku; ● budynek jest częściowo podpiwniczony. W przypadku gdy niemożliwe jest wykonanie izolacji od strony zewnętrznej budynku, należy zastosować izolację wewnętrzną w postaci wannowej. Warto podkreślić, że przed podjęciem prac związanych z wykonaniem hydroizolacji od strony zewnętrznej w istniejącym budynku muszą być sprawdzone warunki wodno-gruntowe oraz dokonana ocena stanu technicznego przegrody. Ponadto należy: ■ u[...]

 Strona 1