Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Białas "

Evaluation of surface morphology of texturized Si wafers for solar cells applications


  Nauką zajmującą się pozyskiwaniem energii elektrycznej z promieniowania słonecznego jest fotowoltaika, a jej głównym kręgiem zainteresowań są ogniwa słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa PV). Sprawność ogniwa słonecznego, a więc jego zdolność do efektywnej konwersji promieniowania świetlnego na prąd elektryczny, zależy od szeregu czynników takich jak: ● rodzaj i grubość materiału użytego do wytworzenia ogniwa, ● technologia wytworzenia, ● zasłonięcie obszaru ogniwa pod elektrodą, ● warunki pracy (widmo promieniowania, temperatura, zacienienie), ● straty wynikające z nieabsorbowania fotonów wysoko- i niskoenergetycznych, ● straty wynikające z rekombinacji nośników prądu i rezystancji pasożytniczych, ● straty wynikające z odbicia promieniowania od powierzchni ogniwa. Ostatni z wymienionych czynników można minimalizować dzięki teksturyzacji, to znaczy rozwinięciu powierzchni w taki sposób, aby promieniowanie nie ulegało odbiciu, lecz pochłonięciu. Im więcej promieniowania zostanie pochłonięte, tym więcej fotonów dotrze w głąb materiału, a więc jest większe prawdopodobieństwo zajścia efektu fotowoltaicznego. Badania nad teksturyzacją powierzchni ogniw krzemowych prowadzone są przez autora niniejszej publikacji w ramach pracy magisterskiej w Zakładzie Mikroelektroniki i Nanotechnologii WEMiF Politechniki Wrocławskiej. Skupiono się nad znalezieniem najbardziej optymalnej geometrii tekstury, która wytworzona na powierzchni podłoża krzemowego zapewniałaby możliwie najmniejszy (a wręcz zerowy) współczynnik odbicia. W tym celu przeanalizowano zaprezentowane w literaturze symulacje komputerowe różnych struktur. Następnie zbadano (przy użyciu mikroskopii SEM) morfologię powierzchni podłoży krzemowych poddanych procesowi teksturyzacji. Celem analiz było skorelowanie geometrii powstającej tekstury ze spektralną charakterys[...]

SIMR z biegiem lat


  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przekroczył sześćdziesiątkę, ale tradycje ma znacznie dłuższe. Swoimi refleksami na temat tych historycznych kolei losu dzieli się pracownik Instytutu Podstaw Budowy Maszyn w tym wydziale, prof. dr hab. inż. Sławomir Białas.W dwudziestowiecznej historii Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, obejmującej prawie całą drugą połowę stulecia, można wyróżnić charakterystyczne okresy.: Prehistoria, przed 1953 r., w której można ewentualnie wyróżnić MTK (1951-53), SiC: 1953-60, MRiP: 1960-70, SiMR-PRL: 1970- 90, SiMR-RP: od 1990 do końca stulecia i dalej, aż do chwili obecnej. Prehis tori a Problematyka będąca przedmiotem aktywności Wydziału ma swe źródło w Politechnice Warszawskiej z okresu międzywojennego oraz w wielce zasłużonej dla polskiej techniki Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. Po połączeniu tych uczelni w 1951 r., a w istocie włączeniu Szkoły im. Wawelberga i Rotwanda do Politechniki Warszawskiej, powstało 5 wydziałów o profilu mechanicznym. Jeden z nowych wydziałów został ulokowany w gmachu przy ul. Narbutta 84. Był to Wydział Mechaniczny Technologiczno - Konstrukcyjny, który miał kształcić w dwóch specjalnościach: samochody i ciągniki oraz sprzęt mechaniczny (ta ogólnikowa nazwa oznaczała po prostu uzbrojenie). Już w 1953 r. utworzono osobny Wydział Sprzętu Mechanicznego (w późniejszych latach włączony do Wydziału Mechanicznego Technologicznego, obecnego Wydziału Inżynierii Produkcji). Specjalność samochodowa pozostała na wydziale, który zmienił nazwę na Wydział Samochodów i Ciągników. Warto wspomnieć, że historię obecnego Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych niekiedy rozpoczyna się właśnie od utworzenia wspomnianego Wydziału Mechanicznego Technologiczno - Konstrukcyjnego. W takim ujęciu należało by mówić o okresie MTK w historii Wydziału, obejmującym lata 1951-1953. SiC Od utworzenia w 1953 r. Wyd[...]

 Strona 1