Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz BŁAJSZCZAK"

A novel method to identify critical Voltage Control Areas

Czytaj za darmo! »

Systemy elektroenergetyczne całego świata doświadczane są awariami, które zwykle prowadzą do całkowitego zaniku napięcia tzw. blackout’u. Poniższy artykuł przedstawia automatyczną metodę systemowego zapobiegania utracie stabilności napięciowej. Metoda VCA określa krytyczne obszary regulacji napięcia, tzw. obszary VCAs w systemie (z uwzględnieniem topologii, warunków i ograniczeń przesyłu oraz oblicza wymagane źródła mocy biernej, potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Metoda przeszła pomyślnie wstępne testy dla krajowych sieci przesyłowych. (Nowa metoda identyfikacji obszarów zagrożonych utratą stabilności napięciowej). Abstract. The power system all over the world experience from time to time big failure leading to total lack of voltage over a large area - called blackout. This paper presents an automated method for preventing the voltage collapse. This method called VCA (Voltage Control Area) allows to calculate reactive power necessary to mitigate the grid and point out the weak knots where the reactive power should be injected. This method was applied and tested with Polish transmission network. Słowa kluczowe: stabilność napięciowa systemu elektroenergetycznego, symulacja pracy, niezawodność pracy, regulacja mocy biernej. Keywords: Power system voltage stability, Power system simulation, Power system reliability, Reactive power control. Introduction Assessing and mitigating problems associated with voltage security remains a critical concern for many power system planners and operators. Since it is well understood that voltage security is driven by the balance of reactive power in a system, it is of particular interest to find out what areas in a system may suffer reactive power deficiencies under some conditions. If those areas prone to voltage security problems, often called Voltage Control Areas (VCAs), can be identified, then the reactive power reserve requirements for them can also be established to ensure system se[...]

 Strona 1