Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW IGNATOWICZ"

Dezynsekcja młynów wysoką temperaturą

Czytaj za darmo! »

Temperatura jest najważniejszym czynnikiem otoczenia, który określa możliwości przeżycia i tempo rozmnażania się szkodników magazynowych, a w końcu - rozmiary szkód, jakie one powodują. Owady z łatwością przystosowują się do różnych warunków środowiskowych, ale zakres temperatur im sprzyjający jest raczej wąski (tab. 1). Większość owadów - szkodników produktów przechowywanych preferuje tempe[...]

System recyrkulacji fosforowodoru

Czytaj za darmo! »

System recyrkulacji fosforowodoru, zwany też J-systemem, zapewnia precyzyjne i równomierne rozprowadzenie gazu w masie ziarna w każdym pomieszczeniu magazynowym, bez względu na jego kształt i rozmiar (rys. 1). Kontrolowane uwalnianie fosforowodoru z fosforków metali w kombinacji z tym systemem pozwala na szybkie i dokładne rozmieszczenie gazu w całej masie ziarna w dawkach letalnych dla szko[...]

Fosforowodór i formy użytkowe fosforków metali

Czytaj za darmo! »

Bromek metylu był cennym gazem stosowanym do fumigacji gleby, przechowywanych produktów i pustych pomieszczeń, ale z tego powodu, że niszczy ozon w stratosferze został z dniem 1 stycznia 2005 r. wycofany z użycia. Obecnie jedynym gazem, jaki możemy stosować w zabiegach fumigacji, jest fosforowodór.Fosforowodór jest otrzymywany z ciał stałych znanych jako fosforek glinu (AlP) lub fosforek magn[...]

Trojszyki w piekarni i cukierni oraz ich zwalczanie

Czytaj za darmo! »

W magazynach ze zbożem, w młynach, a następnie w zakładach przemysłu piekarskiego i cukierniczego występować może wiele gatunków szkodników magazynowych, głównie owadów i roztoczy, które doskonale przystosowały się do warunków w pomieszczeniach zamkniętych i mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zanieczyścić, a nawet zupełnie zniszczyć przechowywane produkty.Szkodniki magazynowe można podziel[...]

Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat plagą w naszych magazynach, halach czy sklepach są tzw. mole spożywcze, czyli omacnica spichrzanka i mkliki. Są to motyle, które doskonale przystosowały się do życia w lokalach zamkniętych, gdzie znajdują pokarm i kryjówki, niezbędne dla ich rozwoju i rozmnażania się.W magazynach, hurtowniach i sklepach mogą występować następujące mkliki: mączny, próchniczek i daktylowiec, je[...]

Zapobieganie występowaniu omacnicy spichrzanki i mklików

Czytaj za darmo! »

Od kilkunastu lat plagą w naszych magazynach, halach czy sklepach są tzw. mole spożywcze, czyli omacnica spichrzanka i mkliki. Są to motyle, które doskonale przystosowały się do życia w lokalach zamkniętych, gdzie znajdują pokarm i kryjówki, niezbędne dla ich rozwoju i rozmnażania się. W magazynach, hurtowniach i sklepach mogą występować następujące mkliki: mklik mączny, mklik próchniczek i [...]

Zapobiegawcze metody zwalczania szkodników stosowane w zakładach przemysłu zbożowego

Czytaj za darmo! »

Integrowane metody zwalczania szkodników (IPM) obejmują różnorodne metody zapobiegawcze, których zastosowanie stanowi najważniejszy warunek wstępny właściwej ochrony pomieszczeń i produktów przed organizmami szkodliwymi. Szkodniki wymagają do życia pokarmu, wody i kryjówki. Należy wdrożyć metody prewencyjne, aby ograniczyć im dostęp właśnie do tego, co najbardziej potrzebują. Najpierw należ[...]

Rybiki, ich szkodliwość i zwalczanie

Czytaj za darmo! »

Rybiki można łatwo odróżnić od innych owadów po 3 długich wyrostkach (szczecinach) na odwłoku i po szerokim w części przedniej i znacznie zwężonym ku tyłowi ciele, pokrytym łuskami. Kształtem i łuskami pokrywającymi ciało przypominają małe rybki, stąd ich nazwa. Trudno je zobaczyć w dzień, gdyż prowadzą nocny tryb życia. W nocy zaskoczone światłem pozostaje chwilę nieruchomo, potem szybko uciekają do kryjówek charakterystycznymi, zygzakowatymi ruchami. Bardzo często można spotkać się z nimi rankiem w łazienkach. Poszukując wody rybiki wpadają do wanien i zlewów, z których nie mogą wyjść, gdyż nie potrafi ą się wspinać po gładkich i pionowych powierzchniach. Rybik cukrowy (Lepisma saccharina L.) ma miękkie ciało o długości do 10 mm. Jest błyszczący, srebrny lub perłowoszary, okryty[...]

Zwalczanie szkodników w metalowych silosach i wokół nich


  W metalowych silosach BIN ze zbożem wystąpić mogą szkodniki magazynowe, głównie owady, roztocze i gryzonie, które doskonale przystosowały się do warunków pomieszczeń zamkniętych i mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zupełnie zniszczyć zmagazynowane produkty. Szkodniki magazynowe są bardzo płodne. Od jednej pary wołków po sześciu pokoleniach może powstać aż 8 168 200 potomstwa, z których każde zjada dziennie ok. 0,5 mg ziarna. Chrząszcze wołka zbożowego żyją przeciętnie 150 dni, a więc w ciągu swego życia potomne wołki mogą zjeść ponad 6 ton ziarna zbóż! Gryzonie charakteryzują się największą płodnością wśród ssaków. Ciąża u szczura wędrownego trwa 21-23 dni. Samica rodzi najczęściej 3-6 razy w roku po 7-8 (nawet do 12) młodych. Dojrzałość płciową osiągają one w wieku 3-4 miesięcy, a żyją najczęściej 12-18 miesięcy. Szkodniki zjadają produkty magazynowe, ale straty nie ograniczają się tylko do tego. Produkty ulegają zanieczyszczaniu ich wylinkami, trupami i kałem. Szkodniki powodują również zawilgocenie i zagrzewanie się produktów, wskutek czego pogarszają się warunki dalszego ich składowania. Przechowywane produkty [...]

Stosowanie rodentycydów - technika "pulsacyjna"


  Chemiczna metoda gubienia gryzoni polega na stosowaniu produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania gryzoni, zwanych rodentycydami. Preparaty te, często bardzo niebezpieczne dla ludzi, powinny być stosowane ostrożnie, zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie.Podczas pracy z rodentycydami należy używać odzieży ochronnej, butów i rękawic gumowych, nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy należy umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Opróżnione opakowania po preparatach należy składować w sposób uniemożliwiający skażenie otoczenia i następnie zwrócić do hurtowni środków chemicznych. Karmniki deratyzacyjne Rodentycyd (czyli trutkę) umieszcza się wewnątrz karmników deratyzacyjnych (rys. 1), które są rozstawione na zewnątrz budynków. Należy je zamontować na stałe do ściany budynku lub do podłoża przy pomocy dwóch kołków rozporowych i dwóch śrub. Jeśli podłoże jest nieutwardzone, karmniki należy umocować do płyt chodnikowych lub cegieł, które następnie należy umieścić w glebie tak, aby ich poziom był równy poziomowi ziemi. Montowanie karmników na stałe do podłoża jest zalecane po to, aby nie zaistniała możliwość wydobycia trutki przez postronne osoby, albo jej utraty w sposób przypadkowy (np. w czasie ulewnego deszczu). Karmniki powinny być szczelnie zamykane na klucz i/lub plombowane, aby w ten sposób zabezpieczyć zawartość karmnika przed dostępem osób niepowołanych. Karmniki deratyzacyjne należy oznaczyć ostrzegającym opisem umieszczonym na karmniku i nad karmnikiem (np. na ścianie). Karmniki deratyzacyjne z rodentycydem w formie saszetki pasty lub kostki (rys. 2) nie należy rozmieszczać wewnątrz hal produkcyjnych, w magazynach i innych pomieszczeniach zakładu. Wprowadzenie trutek do wymienionych pomieszczeń czasami jest [...]

 Strona 1  Następna strona »