Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAMILA JOCHYM"

Chromatograficzna analiza produktów fermentacji opornych dekstryn


  Otrzymano nowe preparaty skrobiowe przez termolizę skrobi ziemniaczanej w obecności mieszaniny kwasów: nieorganicznego (chlorowodorowy) i organicznego (cytrynowy lub winowy) w kontrolowanych warunkach. Uzyskane produkty scharakteryzowano pod względem fizykochemicznym i strukturalnym. Rozrzut mas cząsteczkowych oznaczano metodą wysokosprawnej chromatografii wykluczenia (HPSEC), a średnią długość łańcuchów węglowodanowych w dekstrynach metodą wysokosprawnej chromatografii anionowymiennej (HPAEC). Skład produktów fermentacji dekstryn przez bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium ustalono, wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Potato starch was hydrolyzed in the presence of HCl and citric or tartaric acids at 130°C for 2 or 3 h, resp., to dexstrins processed then by fermentation by Lactobacillus or Bifidobacterium genus bacteria. Scattering molecular masses of the dextrins were detd. by using exclusion chromatog., while their av. length of carbohydrate chains by using anion-exchange chromatog. The fermentation yielded MeCH(OH)COOH, AcOH, and, in some cases, HCOOH. Some amts. of EtCOOH, AcH and EtOH were also found in the fermentation products. Rosnący popyt na żywność funkcjonalną sprawia, że przemysł wciąż poszukuje substancji, które mogłyby być dodawane do żywności w celu poprawy jej właściwości. Jednym z najpopularniejszych składników tak wzbogacanej żywności są preparaty o właściwościach błonnika pokarmowego, których dzienne spożycie powinno wynosić ok. 30 g/osobę1). W związku z poszukiwaniem nowych preparatów błonnikowych ostatnio bardzo wzrosło zainteresowanie produktami fizycznej i chemicznej modyfikacji skrobi, które prowadzą do otrzymania skrobi opornej typu 4 (RS 4). Skrobię tę otrzymuje się, stosując standardowe metody modyfikacji chemicznej skrobi, takie jak sieciowanie i substytucja. Także produkty dekstrynizacji skrobi, prowadzonej w specyficznych warunkach, mogą wykazywać opo[...]

Przegląd metod chemicznej modyfikacji skrobi


  Dokonano przeglądu metod chemicznej modyfikacji skrobi stosowanych w celu poprawy jej właściwości mechanicznych i zwiększenia hydrofobowości. Omówiono sposoby otrzymywania i zastosowanie estrów i eterów skrobiowych, skrobi utlenionej, a w szczególności skrobi dialdehydowej. Przedstawiono możliwości wykorzystania skrobi modyfikowanej do otrzymywania skrobi termoplastycznej. Scharakteryzowano możliwości aplikacyjne skrobi termoplastycznej w zależności od pochodzenia botanicznego, budowy i stopnia modyfikacji skrobi oraz rodzaju użytego plastyfikatora. A review, with 80 refs., of starch properties and methods for its processing by plastification, esterification, etherification and oxidn. W wielu ośrodkach badawczych na całym świecie poszukuje się nowych przyjaznych dla środowiska biodegradowalnych materiałów opakowaniowych1). W tym celu w ostatnich latach wykorzystuje się surowce roślinne, często określane mianem biopolimerów2). Mogą to być polimery wytwarzane bezpośrednio z surowców naturalnych, takich jak polisacharydy (skrobia, celuloza, chityna i chitozan), polipeptydy pochodzenia naturalnego (żelatyna), poliestry bakteryjne, polimery uzyskiwane metodą klasycznej syntezy chemicznej z monomerów pochodzenia naturalnego, a także polimery produkowane przez mikroorganizmy i polimery produkowane z surowców petrochemicznych z udziałem polikaprolaktonu (PCL), poliestry amidowe, kopoliestry, poli(alkohol winylowy) (PVAL). Zastosowanie do wytwarzania biopolimerów surowców pochodzenia naturalnego stanowi alternatywę dla recyklingu tworzyw niedegradowalnych oraz oszczędza światowe zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, a także zmniejsza emisję CO2 do atmosfery Ziemi3). Budowa i właściwości skrobi Skrobia jest głównym materiałem zapasowym roślin. Występuje ona w ziarnach, korzeniach, bulwach i owocach roślin. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych surowców naturalnych na Ziemi. Znalazła zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu[...]

 Strona 1