Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Mamczur"

Metoda oceny jakości styropianu na rynku budowlanym


  Kontrolne badania jakości styropianu na rynku budowlanym wykonywane są rzadko. Przyczyną są zapewne koszty badań, dlatego też opracowaliśmy tanią i szybką metodę, która pozwala prognozować, czy płyty styropianowe mają właściwości zgodne z deklaracją producenta. Postępowanie jest następujące: 1) określenie gęstości paczki płyt styropianowych (z korektą masy opakowania) i grubości nominalnej płyt; 2) obliczenie współczynnika przewodzenia ciepła λ, na podstawie zmierzonej gęstości i nominalnej grubości; 3) obliczenie naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym σ10, na podstawie zmierzonej gęstości; 4) porównanie obliczonych wartości λ i σ10 z wartościami deklarowanymi: a) jeżeli obliczona wartość λ jest równa lubmniejsza od deklarowanej, to prognozuje się zgodność deklaracji z wartością rzeczywistą, natomiast jeżeli obliczona wartość λ jest większa niż deklarowana, to należy postąpić zgodnie z normą PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności; b) jeżeli obliczona wartość σ10 jest równa lub większa od deklarowanej, to prognozuje się zgodność deklaracji z wartością rzeczywistą, natomiast jeżeli obliczona wartość σ10 jestmniejsza od deklarowanej, to prognozuje się brak zgodności deklaracji z wartością rzeczywistą. Obliczenia wymagają znajomości zależności λ = λ(ρ, d) i σ10 = σ10 (ρ), gdzie: ρ - gęstość płyt styropianu; d - grubość płyt styropianowych. Empiryczne zależności λ(ρ, d)) i σ10(ρ) zostały wykazane w prEN 13163 z kwietnia 2010 r. i mają one następującą postać: (1) σ10 = a0 + a1ρ (2) Aby określić współczynniki bi oraz ai, wykorzystano bazę wyników laboratoryjnych COBR PIB pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła λ, naprężenia ściskającego przy 10%odkształceniu względnym σ10, wraz z przypisanymi im gęstościami ρ i grubościami d analitycznych próbek wyrobów, za okres [...]

 Strona 1