Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Andrzejuk"

Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych DOI:10.15199/33.2017.12.08


  Coraz częściej podejmowane są próby odnalezienia efektywnych sposobów recyklingu materiałów, które mogą częściowo zastąpić kruszywo w zaprawach oraz betonach [4, 10, 12]. Ceramika i jej odpady nie są dla środowiska niebezpieczne. Szacuje się, że rozkład naturalny materiałów ceramicznych wynosi ok. 4 tys. lat. Głównym proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie ceramiki szlachetnej - białej [1, 2, 5 ÷ 7, 11, 15] jako kruszywa do kompozytów cementowych. Szczególną uwagę zwracają kruszywa ceramiczne pochodzące z odpadów ceramiki sanitarnej [2, 7, 15]. Prace [2, 15] dowodzą, że uwzględnienie specyficznych cech tych kruszyw pozwala otrzymywać betony odporne na wysoką temperaturę [2] i ścieranie [15] oraz o dużej wytrzymałości [15]. Wyniki badań przedstawione w literaturze skłoniły autorów artykułu do wykonania próbnej mieszanki mineralno- -asfaltowej zawierającej 20% kruszywa recyklingowego w objętości.Wykonano próbki kompozytu w celu przeprowadzenia podstawowych badań, jakie wykonuje się w przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych. Wartości otrzymanych wyników porównano z wymaganiami normowymi. Surowce i skład mieszanki Uszkodzone wyroby ceramiki sanitarnej odebrano z przyzakładowej hałdy odpadów i poddano dwuetapowemu procesowi kruszenia w laboratorium. Finalnie otrzymano kruszywo o wymiarach: 0 - 4 oraz 4 - 8 mm. Kruszywo ceramiczne stanowiło ok. 20% wypełniacza wmieszance, a pozostałą część popularne w drogownictwie kruszywa dolomitowe. Wyniki badań podstawowych parametrów technicznych kruszyw zaprezentowane w pracy [7] podano w tabeli 1. Lepiszczemwmieszancemineralno- -asfaltowej był asfalt drogowy 50/70, którego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w tabeli 2.Mączka wapienna stanowiła kruszywo wypełniające mieszankę. Stosowana jest ona popularnie w mieszankach bitumicznych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Przyjęto[...]

 Strona 1