Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Tul-Krzyszczuk"

Innowacje organizacyjne - szansa dla łańcucha dostaw produktów mięsnych


  Produkty mięsne z uwagi na swoją nietrwałość wymagają sprawnych kanałów dystrybucji oraz zachowania łańcucha chłodniczego dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Od sprawności funkcjonowania łańcucha dostaw tych produktów zależy także ich dostępność na rynku, jeden z ważnych czynników kształtujących popyt w warunkach nasyconego rynku mięsnego. W ymaga to zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania o charakterze innowacyjnym oraz innowacyjnych działań organizacyjnych w całym łańcuchu mięsnym.Działania innowacyjne prowadzone we współczesnym świecie coraz częściej stanowią podstawę nowoczesnych strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju firm. Tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwa zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych są w stanie utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Dlatego też obecnie większość przedsiębiorstw, w tym również firm sektora mięsnego, znajduje się pod silną presją innowacji, które często pojawiają się w wielu dziedzinach działalności firm jednocześnie, jak np. nowe produkty, techniki i technologie, organizacja, relacje z partnerami itp. Sukces przedsiębiorstw sektora mięsnego na rynku uzależniony jest przede wszystkim od umiejętności dotarcia z oryginalną ofertą asortymentową produktów mięsnych do ostatecznych klientów, dzięki sprawnym kanałom dystrybucji. Od ich sprawności zależy bowiem terminowość dostaw i jakość oferowanych produktów, co buduje zaufanie i lojalność nabywców, a tym samym pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku. Charakterystyka towaroznawcza i specyfika tych produktów oraz ich wrażliwość na warunki dystrybucji, wyznacza potrzebę wykorzystania podejścia partnerskiego do organizacji tych procesów. Prowadz[...]

Współczesne trendy w konsumpcji mięsa DOI:10.15199/65.2017.3.2


  Celem artykułu jest wykazanie współczesnych trendów związanych z konsumpcją mięsa w Polsce. Dane do jego opracowania pochodzą z ogólnopolskiego badania internetowego przeprowadzonego w 2015 r. na próbie 1000 konsumentów. Analiza materiału badawczego pozwala na stwierdzenie, że 43,3% badanych spożywa mięso kilka razy w tygodniu, a 34,1% konsumuje je codziennie. Respondenci próbujący zadbać o zdrowie deklarują spożywanie mięsa o mniejszej zawartością tłuszczu. Konsumują więcej drobiu, wykazują także gotowość do spożywania dziczyzny, ryb oraz cielęciny. Dla współczesnego konsumenta - poza wyglądem, barwą i ceną mięsa - istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o jego spożywaniu mają: jakość, wartość odżywcza, kraj pochodzenia oraz ekologiczne pochodzenie.Mięso stanowi istotny element diety człowieka. Spożywanie lub zakaz spożycia mięsa czy jego rodzajów często jest wyznacznikiem rozwoju danego społeczeństwa [16]. W ostatnich latach konsument żywności, w tym mięsa, mający dostęp do informacji pochodzących z różnych źródeł, jest coraz bardziej świadomy zależności między spożywaną żywnością a stanem zdrowia [2]. Do konsumenta docierają dane świadczące, że mięso, które spożywa może mieć pozytywny wpływ na jego zdrowie. Jest bowiem ważnym źródłem żelaza, cynku czy witaminy B12 oraz niezastąpionym źródłem aminokwasów egzogennych [3]. Występowanie i zawartość związków chemicznych w mięsie zależy od gatunku zwierząt, rasy, wieku, płci, metod chowu i sposobu karmienia, metod uboju i zachodzących zmian poubojowych oraz od części tuszy, z której pochodzi dany kawałek mięsa [13]. Wartość odżywcza mięsa wynika z jego składu chemicznego. Średnie wartości zawierają się w przedziałach: 60-78% wody, 15-23% białka, 1-15% tłuszczów, 1-1,5% składników mineralnych i witamin [9]. Badania naukowe i media przytaczają dane, że mięso może pochodzić od zwierząt zarażonych różnymi chorobami, których wpływ na zdrowie człowieka nie został sprawd[...]

 Strona 1