Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Rynkowski"

Kable i linie kablowe wysokich napięć - wytrzymałość elektryczna i prognozowanie żywotności DOI:10.15199/74.2015.7.5


  Kable elektroenergetyczne wysokiego napięcia o izolacji XLPE są eksploatowane z powodzeniem od ponad 30 lat. Zainstalowanie w 2000 r. linii kablowej na napięcie znamionowe 500 kV [1] potwierdziło osiągnięcie wysokiego poziomu technicznego w zakresie badań, projektowania, technologii produkcji i eksploatacji kabli wysokich napięć. Podstawą tych osiągnięć były badania wytrzymałości elektrycznej kabli prowadzone i analizowane na podstawie prawa rozkładu zmiennej losowej wg Weibulla [2]. Analiza wyników badań w tym rozkładzie pozwala na powiązanie między statystycznym rozkładem prawdopodobieństwa przebicia a równaniem tzw. krzywej życia. Zależność ta pozwala również na określenie przewidywanej liczby uszkodzeń w zależności od rodzaju wad i czasu do przebicia. Ogólnie można stwierdzić, że wytrzymałość elektryczna układu izolacyjnego jest warunkowana obecnością wad. Przebicie linii kablowej podczas eksploatacji może być więc rozpatrywane z punktu widzenia obecności wady statystycznie możliwej do wystąpienia lub wywołanej przyczynami instalacyjnymi czy eksploatacyjnymi (w tym losowymi). Wady mogą mieć różny charakter. Mogą to być wady: geometryczne (projektowe), technologiczne, materiałowe, strukturalne czy też mechaniczne lub starzeniowe. Mogą one powstać na każdym etapie produkcji, instalacji lub eksploatacji i zagrażać przedwczesnym przebiciem linii kablowej. Dla oceny zgodności założeń projektowych linii kablowych (kable i osprzęt) prowadzi się badania m.in. uszkadzalności i oceny przyczyn przebić. Przebicia zakwalifikowane do tzw. uszkodzeń wewnętrznych (elektrycznych) stanowią odniesienie do projektowanych krzywych życia na określonym poziomie prawdopodobieństwa przebicia. Oddają one rzeczywisty stan linii kablowej, czyli skutki obecności wad zaakceptowanych na poziomie stanu technologii osiągniętego w okresie produkcyjnym kabli. Pozostała liczba uszkodzeń jest efektem niezależnym od przewidywań związanych z wytrzymałością dł[...]

 Strona 1