Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM KLASIK"

Właściwości korozyjne kompozytu typu stop aluminium A359-SiC po wielokrotnym procesie przetopu


  Artykuł przedstawia wyniki badań mechanicznych oraz korozyjnych materiałów kompozytowych o osnowie stopu aluminium zbrojonego dyspersyjnie cząstkami węglika krzemu SiC (10%, 20%, 30%) po wielokrotnym przetopie, czyli po procesie recyklingu. Kompozyty o osnowie stopu aluminium zbrojone cząstkami SiC w przemyśle motoryzacyjnym przeznaczone są głównie do stosowania w układzie hamulcowym, jako kompozytowe tarcze lub bębny hamulcowe. Badania właściwości mechanicznych przeprowadzono podczas statycznej próby rozciągania, a odporności korozyjnej za pomocą badań woltamperometrycznych (rejestracja krzywych polaryzacji). Badane materiały charakteryzują się zbliżoną odpornością korozyjną w środowisku zastosowanego elektrolitu (0,5 M Na2SO4, pH = 6). Natomiast proces wielokrotnego przetopu powoduje stopniowe pogarszanie się charakterystyk mechanicznych. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, aluminium, materiały kompozytowe, wytrzymałość Corrosion properties of the composite type aluminium alloy A359-SiC after multiple melting processes The paper presents the results of mechanical and corrosion research of the 359 aluminum alloy matrix containing 10, 20 and 30 vol. % of SiC particles alter multiple melting processes, that is, after recycling. Aluminium alloy-SiC particles composites in automotive industry can be applied as material for brake disc and piston. The study of the mechanical properties was carried out during the static tensile test and corrosion resistance was carried out by voltammetric method (polarization curves). The tested materials are characterized by similar corrosion resistance in 0.5 M Na2SO4, pH = 6 electrolyte solution. However, the proces[...]

 Strona 1