Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Karkut"

2000 obiektów mostowych w portfolio Laboratorium Badawczego Aspekt DOI:


  Z mgr. inż. Jerzym Kałużą - kierownikiem Pracowni Badań Mostów oraz mgr. inż. Łukaszem Karkutem - specjalistą ds. próbnych obciążeń, zastępcą kierownika PracowniwLaboratoriumBadawczymAspekt, rozmawia Ewelina Kowałko.po- Drogi i obiekty inżynierskie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2016 (nr 524) 2000 obiektów mostowych w portfolio Laboratorium Badawczego Aspekt Z mgr. inż. Jerzym Kałużą - kierownikiem Pracowni Badań Mostów oraz mgr. inż. Łukaszem Karkutem - specjalistą ds. próbnych obciążeń, zastępcą kierownika PracowniwLaboratoriumBadawczymAspekt, rozmawia Ewelina Kowałko Próbne obciążenie 2000. jubileuszowego obiektu mostowego nad DK91 na węźle A1 Tuszyn, 2016 r. mgr inż. Jerzy Kałuża mgr inż. Łukasz Karkut 42 legają próby statyczne, a na czym dynamiczne? Jakie parametry są mierzone? ŁK: Prawie każdy nowo budowany most wymaga przepr[...]

 Strona 1