Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Pełczyńska"

Długowieczna nawierzchnia drogi ekspresowej S8 Opacz - Paszków zaprojektowana na 50 lat DOI:10.15199/33.2016.04.02


  Idea asfaltowej nawierzchni długowiecznej jest znana z literatury [2, 3, 5, 6], ale jej zastosowanie w praktyce budowlanej jest ciągle znikome. Nawierzchnia długowieczna oznacza konstrukcję projektowaną na co najmniej 50 lat obciążenia ruchem i niewymagającą w tym czasie strukturalnej przebudowy. Podlegać ona będzie tylko regularnej odnowie warstwy. Na spodzie warstw asfaltowych takiej nawierzchni (rysunek 1), wmiejscu pojawiania się odkształceń rozciągających,musi być zaprojektowana tzw. warstwa antyzmęczeniowa o dużej trwałości zmęczeniowej. Pod warstwą ścieralną, w strefie dużych naprężeń ściskających i ścinających, występuje warstwa o dużej odporności na odkształcenia oraz spękania niskotemperaturowe (w zależności od klimatu), która zminimalizuje pojawienie się trwałych odkształceń, takich jak koleiny oraz ryzyko wystąpienia spękań niskotemperaturowych. Pierwsza w Polsce długowieczna nawierzchnia asfaltowa ułożona na drodze ekspresowej S8Opacz - Paszków, o całkowitej długości 12,4 km, została zaprojektowana przez TPA i wykonana przez STRABAG w latach 2014 - 2015 na zlecenie GDDKiA i pod nadzorem ECM Group. Krótka historia pierwszej nawierzchni długowiecznej w Polsce Badania z wykorzystaniem symulatora ciężkich pojazdów (Heavy Vehicle Simulator - HVS). W 2008 r. w Pruszkowie pod Warszawą, w ramach programu badawczego SPENS (Sustainable Pavements for European New Member States), pod przewodnictwemIBDiM, odbyły się badania różnych typów konstrukcji nawierzchni. Cztery konstrukcje (A, B, C, D) zostały wybudowane przez STRABAG, a następnie poddane badaniomw sposób przyspieszony z użyciemHVS (HeavyVehicle Simulator) zVTI ze Szwecji (fotografia 1). W badanych konstrukcjach nawierzchni zostały zainstalowane czujniki do pomiaru odkształceń i naprężeń.Głównym celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie korzyści stosowania betonów asfaltowych o dużychmodułach sztywności (AC WMS) [1]. Moduły sztywności (wymagane powyżej 14 00[...]

 Strona 1