Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Łaziński"

Monitoring mostów betonowych przy użyciu metod akustycznych DOI:10.15199/33.2016.04.11


  Wartykule przedstawiono nowąmetodę analizy fal akustycznych typu Coda i jej potencjalne zastosowanie w diagnostyce mostów betonowych. Metoda Coda Wave Interferometry pierwotnie opracowana na potrzeby badań geofizycznych może być również wykorzystana w systemach monitoringu SHM. Opisano instalację pomiarową zamontowaną na nowo zbudowanym obiekcie mostowym w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Obiekt został poddany próbnemu obciążeniu, co pozwoliło na kalibrację modelu obliczeniowego oraz na ocenę poprawności działania nowej aparatury. Słowa kluczowe: fale Coda, monitoring techniczny konstrukcji, SHM, utrzymanie mostów.Wdiagnostyce mostów betonowych wykorzystuje się różne zjawiska fizyczne i chemiczne, które mogą pomóc przy wykrywaniu zmian charakterystycznych cech danego materiału lub zachowania się konstrukcji. Zmiany temogąwynikaćm.in. ze zmiennego obciążenia,wpływu środowiska lub pogarszania się właściwości starzejącego się materiału konstrukcyjnego.Wostatnich latach intensywnie rozwija się diagnostyka konstrukcjiwpostacimonitoringu stanu technicznego. Powstają nowe urządzenia i metody badawcze.Wykorzystuje się również doświadczenie i techniki z innych dziedzin inżynierii. Przykładem jest adaptacja metod akustycznych używanych dotychczas głównie w geofizyce na potrzeby badania konstrukcji betonowych. Wartykule zwrócono uwagę na najnowsze sposoby analizy fal dźwiękowych typu Coda. Omówiono zasady działania czujników akustycznych oraz badania in situ na wieloprzęsłowym, betonowym mościewGliwicach. Ten poligon doświadczalnywyposażony został wkilka równoległych systemówwykorzystujących różne techniki pomiarowe. W przyszłości możliwe będzie porównanie wyników iwni[...]

 Strona 1