Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sobczyńska"

Uszkodzenia muru i sposoby ich naprawy DOI:10.15199/33.2016.04.27


  Rehabilitacja konstrukcji murowych zawsze powinna być poprzedzona właściwą dostosowaną do konkretnego budynku diagnostyką, w wyniku której określony zostanie stan techniczny konstrukcji, a także przyczyny uszkodzeń [3 ÷ 5]. Zgodnie z [6] najczęściej przyczyny zarysowań i spękań murów związane są z: podłożem i sposobem posadowienia (60 – 70%); przeciążeniami (15 – 20%); ruchami termicznymi (10 – 15%); skurczem i pęcznieniem (5 – 8%); wpływami dynamicznymi i wyjątkowymi (2 – 5%).[...]

Zapewnienie sztywności przestrzennej budynków zabytkowych w procesie ich rewitalizacji DOI:10.15199/33.2017.11.46


  Wśród działań rewitalizacyjnych budynków znajdujących się na obszarze kryzysowym wyodrębnić można działania inżynierskie, których celem jest przywrócenie pierwotnej funkcji użytkowej budynków lub wykreowanie nowej. Diagnostyka budowlana [6] oraz występujące po niej działania konserwatorsko-rehabilitacyjne i adaptacyjne ukazują zasadnicze problemy konstrukcyjne wymagające natychmiastowych działań interwencyjnych - rehabilitacyjnych [5]. Działania te często odnoszą się do głównego ustroju konstrukcyjnego budynku. W artykule omówiono najczęściej występujące problemy wpływające na sztywność przestrzenną rewitalizowanych budynków zabytkowych. Problemy i działania rewitalizacyjne wpływające na sztywność przestrzenną budynków zabytkowych W budynkach zabytkowych występują stropy o zróżnicowanej sztywności. Są to najczęściej stropy belkowe - drewniane, rzadziej na belkach stalowych typu Kleina lub odcinkowe. Ich stan techniczny jest często niezadowalający, czyli wymagają naprawy lub wymiany. Należy pamiętać, że jedną z funkcji stropów, oprócz przenoszenia obciążeń pionowych, jest usztywnienie poziome ścian nośnych - zewnętrznych lub wewnętrznych, zapewniające odpowiednią sztywność przestrzenną budynku przy przenoszeniu obciążeń poziomych. Usunięcie stropów lub ich osłabienie wpływa niekorzystnie na sztywność przestrzenną całego budynku, zwiększając smukłość ścian i ich wysokość pracującą, co zwiększa ich podatność na odkształcenie i wyboczenie[...]

 Strona 1