Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Byrdy"

Porównanie systemu izolacji nakrokwiowej dachów skośnych płytami poliuretanowymi oraz tradycyjnymi materiałami termoizolacyjnymi DOI:10.15199/33.2015.12.17


  Stropodachy to konstrukcje przegród zabezpieczające pomieszczenia wewnętrzne budynku przed opadami atmosferycznymi oraz przed zmianami temperatury, czyli wpływami klimatu zewnętrznego. Stropodach składa się z wielu warstw o zróżnicowanej funkcji. Na konstrukcji nośnej ułożona jest warstwa parochronna (paroizolacja), a następnie warstwa ciepłochronna (termoizolacja). Między pokryciem dachowym (warstwą wodoszczelną) a termoizolacją w stropodachach wentylowanych dachów z poddaszami użytkowymi znajduje się intensywnie wentylowana szczelina powietrzna połączona z powietrzem zewnętrznym za pomocą otworów nawiewnych i wywiewnych.[...]

Wpływ zastosowania izolacji termicznej o wysokiej sprawności na funkcjonalność dachów skośnych DOI:10.15199/33.2016.04.23


  Zastosowanie materiałów termoizolacyjnych bardzo dobrej jakości do wykonywania ocieplonych stropodachów poddaszy ogrzewanych wpływa na znaczne podwyższenie ich walorów użytkowych i eksploatacyjnych. Dobórmateriałów stosowanych na warstwy termoizolacyjne dachów stromych jest uwarunkowany ich konstrukcją i warunkami eksploatacji. Konstrukcje izolowanych termicznie dachów skośnych Położenie warstw w dachach skośnych powinno uwzględniać wszystkie zjawiska cieplno-wilgotnościowe zachodzącewprzegrodach zewnętrznych, tj. zjawisko przepływu pary wodnej oraz ciepła. Ze względu na drewnianą konstrukcję dachu stromego należy zwrócić uwagę nie tylko nawłaściwą izolację cieplną, ale również na ochronę przegrody przed wilgocią wewnętrzną i zewnętrzną (rysunki 1 i 2). Termoizolacja może być ułożona nad krokwiami oraz między krokwiami i pod krokwiami dachowymi (system tradycyjny). Warstwy izolacji termicznej w dachach stromych nie tylko chronią przed nadmiernymi [...]

Procesy cieplno-wilgotnościowe w rozwiązaniach izolacji nakrokwiowej dachów skośnych izolowanych płytami poliuretanowymi DOI:10.15199/33.2017.05.49


  Wdachach skośnych z izolacją termiczną układaną na krokwiach (np. z płyt poliuretanowych z okładzinami), warstwy termoizolacyjne i pokryciowe mocowane są bezpośrednio do konstrukcji dachu, dzięki czemu nie redukują przestrzeni poddasza, a także pozwalają wyeksponować konstrukcję więźby dachowej. W tym przypadku najczęściej wykonuje się szczelinowe dachy skośne wentylowane (rysunek 1), gdzie pokrycie dachowe mocuje się do podłoża konstrukcyjnego przez układ łat i kontrłat przykręconych do krokwi dachowych. Bezpośrednio pod pokryciem dachowym wykonywana jest szczelina wentylacyjna kształtowana przez kontrłaty. Górna powierzchnia izolacji termicznej w takimdachumoże stanowić dolną warstwę odwadniającą i wiatroizolację. Płyty termoizolacyjne układane są na powierzchni dachu na tzw. mijankę. Krawędzie płyt są fabrycznie frezowane dzięki czemu można je szczelnie łączyć. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia dobrą izolacyjność przegrody, ale również jej szczelność.Funkcje termoizolacji układanej na krokwiach Warstwa termoizolacji dachu powinnamieć taką grubość, aby zgodnie z [4] spełniała warunek Umax (od 2017 r. w przypadku budynków ogrzewanych Umax ≤ 0,18 [W/(m2K)]). Ze względów konstrukcyjnych dobrymrozwiązaniem jest stosowanie płyt o jak najmniejszej przewodności cieplnej (współczynnik λ płyt poliuretanowych wynosi 0,021 ÷ 0,024 [W/(mK)]). Płyty izolacyjne stanowią podłoże dla kontrłat i łat przenoszących obciążenia z powierzchni dachu. Łaty i kontrłaty mocowane są do konstrukcji dachu za pomocą długich wkrętów stalowych. Dzięki małej przewodności cieplnej i bardzo dobrymwłaściwościommechanicznympł[...]

Stropodachy nad halami basenowymi DOI:


  Dachy nad basenami sportowymi, ze względu na duże powierzchnie przekryć, wymagają zastosowania bardzo dobrej jakości lekkich materiałów, właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania. W dotychczasowych realizacjach najwięcej problemów sprawiają ocieplone stropodachy pełne, które podczas użytkowania są narażone na kondensację pary wodnej. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów klimatu w halach basenowych są publikowane przez Polski Związek Pływacki. Można je też znaleźć w zagranicznych wytycznych, np. VDI 2089 Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich [10]. Ponadto ważne jest zachowanie odpowiedniejwilgotności powietrza. Zgodnie z [10] powinna wynosić 40 ÷ 64% (Polski Związek Pływacki dopuszcza 65%). Klasyfikacja parametrów klimatu wewnętrznego hal basenowych zgodnie z PN-EN ISO 13788 [9] pozwala uznać te pomieszczenia za należące do piątej, najwyższej klasy wilgotności. Typowe błędy projektowo-wykonawcze Ze względu na znaczną rozpiętość dachów nad halami basenowymi, najczęściej stosuje się stropodachy płaskie, a w celu zredukowania ciężaru własnego - lekkie konstrukcje stropodachów pełnych z warstwą nośną z blach trapezowych. Z doświadczeń z realizacji stropodachów pełnych nad pomieszczeniami wilgotnymi [1, 2], do najważniejszych błędów projektowo-wykonawczych należy zaliczyć: ● zbyt małą sztywność blach trapezowych (nadmierne ugięcia) i traktowanie ich w analizach obliczeniowych jako bariery paroizolacyjnej; ● brak wypełnienia fałd wkładkami termoizolacyjnymi, aby uzyskać równe podłoże pod paroizolację; ● zbyt mały opór dyfuzyjny paroizolacji w porównaniu z oporem dyfuzyjnym pokrycia; ● przebicie paroizolacji łącznikami mocującymi pokrycie dachowe i strop podwieszony; ● stosowanie zbytmiękkiej termoizolacji z wełny mineralnej; ● brak zastosowania łączników teleskopowych; ● brak warstwy rozdzielającej i wyrównującej ciśnienie w przypadku termoizolac[...]

 Strona 1