Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Dubała"

Metody ochrony antykorozyjnej zbiorników żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.04.36


  W artykule omówionometody ochrony zbiornika żelbetowego użytkowanegowśrodowisku o klasie agresywnościXA2. Maksymalne zarysowanie ze względu na szczelność określono na 0,125 mm.Wcelu spełnienia tego warunku należałoby zastosować sprężanie, lecz ze względu na koszt zaproponowano polimocznikową trójwarstwową powłokę hydroizolacyjnąmostkującą zarysowanie. Powłoka nie dopuszcza do penetracji agresywnego środowiskawgłąb betonu oraz bardzo dobrze przenosi zarysowania konstrukcji, zapewniając szczelność zbiornika. Przedstawione rozwiązanie materiałowe znajduje zastosowanie w obiektach, w których jest niezbędna szczelność oraz odporność na agresję chemiczną i korozję. Słowa kluczowe: zbiorniki, szczelność, polimocznik, zarysowanie.Konstrukcje żelbetowe są powszechniewykorzystywane do wznoszenia zbiorników na substancje niebezpieczne (fotografia).Projektowanie ich nie sprowadza się jedynie do określenia sił wewnętrznych i wymiarowania zbrojenia, alewymaga również uwzględnienia zagadnień związanych ze szczelnością, trwałością i mnogością oddziaływań, jakimpodlegająwokresie użytkowania [5].Podstawowym problemem, który musi rozwiązać projektant, jest właściwe określenie warunków, w jakich będzie użytkowana konstrukcja i związan[...]

 Strona 1