Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Błażewicz"

Najczęściej występujące błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego jako przyczyny katastrof budowlanych DOI:10.15199/33.2016.04.35


  Błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego nie należą do częstych przyczyn katastrof budowlanych. Ich wartość analityczna sprowadza się do identyfikacji występujących zaniedbań, ich rodzaju, złożoności oraz możliwości zapobiegania skutkom tych zdarzeń. Jednak przyczyny katastrof należy rozpatrywać w aspekcie identyfikacji zagrożeń w budownictwie i ich skutków, rozumianych jako elementy analizy[...]

 Strona 1