Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Łój"

Frakcjonowane popioły lotne w produkcji betonowej kostki brukowej DOI:10.15199/33.2016.04.06


  Od co najmniej kilkunastu lat do produkcji wibroprasowanej kostki brukowej stosowane są dodatki mineralne. Do najważniejszych i najpowszechniej wykorzystywanych należą popioły lotne, będące odpadem z produkcji energii elektrycznej. Zyskały one ogromną popularność nie tylko dzięki ekonomicznym korzyściom, ale także właściwościom idealnie pasującym do produkcji elementów betonowych formowanych z wykorzystaniem metody wibroprasowania betonu. Słowa kluczowe: betonowa kostka brukowa, popiół lotny, mrozoodporność, trwałość, beton wibroprasowany.Jednym ze sposobów obróbki popiołów lotnych, zwiększających efektywność ich działania, jest frakcjonowanie. Przez separację ziarnową suchych popiołów lotnych (z bieżącej produkcji) i UPS zalegających na składowiskach można uzyskać frakcje ziarnowe o zmienionymskładzie chemicznymwstosunku do popiołu wyjściowego. Pozwala to w znacznej mierze zredukować straty prażenia popiołów, czyli zmniejszyćwnich zawartość niespalonego węgla lub innych części palnych oraz zmniejszyć zawartość siarczanów i siarczynów. Wwypadku niektórych popiołów, uzyskane frakcje ziarnowe można traktować jako nowe surowce dla przemysłu materiałów budowlanych [1, 2, 3]. W artykule zaprezentuję badania jednej grupy popiołów lotnych krzemionkowych oraz zawierających je mieszanek popiołowo- żużlowych, a także ocenę przydatności frakcjonowanych popiołówlotnych do produkcji betonuwibroprasowanego.Wopisie przyjąłem następujące oznaczenia: P003 - popiół lotny krzemionkowy; PMS002 -mieszanka popiołowo-żużlowa, np.: P003 oznacza surowy niefrakcjonowany popiół lotny, P003/0-100 oznacza popiół lotny frakcjonowany - frakcja 0 ÷ 100 μm [3, 4]. Badania laboratoryjne Wpierwszej kolejności zajęto się zachowaniem mieszanek betonowych z frakcjonowanymi popiołami w warunkach zagęszczania metodą wibroprasowania. Na stanowisku badawczym, symulującym rzeczywiste warunki charakterystyczne dla tej metody formowania, przeprowadzon[...]

 Strona 1