Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Gasewicz"

Systemy hydroizolacyjne firmy Remmers z zastosowaniem grubowarstwowych powłok bitumicznych

Czytaj za darmo! »

Jako podstawowe zabezpieczenie przed wodą najczęściej stosowane są grubowarstwowe powłoki z mas bitumiczno-polimerowych bardzo dobrej jakości. Materiały te są produkowane w postaci wodnych emulsji, w wielu odmianach, jako produkty jedno- lub dwuskładnikowe, z wypełniaczem gumowym lub styropianowym. Najczęściej stosowany jest jednoskładnikowy Remmers Dickbeschichtung, który nakłada się prost[...]

Systemy izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej firmy Remmers

Czytaj za darmo! »

Firma Remmers produkuje specjalistyczne materiały budowlane od 1949 r., wśród których są m.in. wszechstronnie sprawdzone wyroby do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, przeznaczone zarówno do stosowania w nowym budownictwie, jak i w obiektach istniejących. Systemy hydroizolacji firmy Remmers obejmują wiele rozwiązań technologicznych odpowiednich do różnych stopni obciąże[...]

Hydroizolacje wewnętrzne połączone z zabiegami termoizolacyjnymi

Czytaj za darmo! »

Firma REMMERS od kilkudziesięciu lat oferuje systemowe rozwiązania umożliwiające skuteczne zabezpieczenie przeciwwodne piwnic także w budynkach, w których niemożliwy jest dostęp do ścian od strony zewnętrznej. Podstawą hydroizolacji wewnętrznej jest wodoszczelna powłoka wykonana ze szlamu uszczelniającego, czyli drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi. Skuteczne działanie takich hydroizolacji zapewnia zastosowaniemateriałówdoskonałej jakości, odpornych na szkodliwe sole, wykazujących bardzo dobrą przyczepność do podłożywpiwnicach oraz cechujących się odpowiednią wodoszczelnością. W rozwiązaniu firmy REMMERS wymagania te są spełnione w stopniu znacznie wykraczającym poza minimum określone w odpowiednich przepisach. Skuteczność powłoki prze[...]

Kremowe iniekcje przeciw podciąganiu kapilarnemu DOI:

Czytaj za darmo! »

Pewnym ograniczeniem stosowania płynnych preparatów iniekcyjnych jest ryzyko małej skuteczności w przypadku murów z nierozpoznanymi na czas pustkami oraz ograniczone możliwości wykorzystywania w murach bardzo zawilgoconych.Natomiast Kiesol jest skuteczny przy stosowaniu bezciśnieniowym w murach o stopniu zawilgocenia do 80%- dla przeciętnej cegły oznacza to wilgotność 12%. W przypadku większej wilgotności konieczne jest zastosowanie metody ciśnieniowej, natomiast pustek w murze wstępne ich wypełnienie płynną zaprawą, co zwiększa koszt iniekcji. Firma Remmers przez wiele lat prowadziła prace nad rozwiązaniem, które zapewni pełną skuteczność przy jak najprostszej aplikacji i niezależnie od[...]

Multi-Baudicht 2K - hydroizolacja hybrydowa firmy Remmers DOI:

Czytaj za darmo! »

Na początku bieżącego roku firma Remmers wprowadziła do oferty nowy wyrób - Multi-Baudicht 2K (fotografia 1) należący do grupy tzw. hydroizolacji hybrydowych. Nie zawiera on bitumów, ale spełnia wymagania techniczne stawiane powłokom bitumiczno-polimerowym PMB. Jest to następca produktu o tej samej nazwie, który był oferowany już od kilku lat, ale wykazujący wyraźnie lepsze właściwości aplikacyjne i użytkowe.Multi-Baudicht 2K zawiera spoiwo cementowe, dużą ilość tworzyw sztucznych stanowiących dodatkowe spoiwo, drobnoziarniste kruszywo kwarcowe oraz specjalne wypełniacze poprawiające właściwości użytkowe. W wyniku op[...]

Nowe technologie firmy Remmers do hydroizolacji wewnętrznych i zewnętrznych DOI:

Czytaj za darmo! »

W br. Remmers Polska obchodzi dwudziestolecie pełnej sukcesów działalności na polskimrynku, ale historia firmy Remmers jest dużo dłuższa - początki działalności przypadają na koniec lat czterdziestych XX wieku.WPolsce Remmers ugruntował bardzo mocną pozycję m.in. w dziedzinie renowacji elewacji starych budynków, wszelkiego rodzaju hydroizolacji stosowanych poniżej poziomu terenu, a także profesjonalnych powłok na drewno. Biorąc pod uwagę wyłącznie rynek hydroizolacji, udział w segmencie grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi wyniósł w ostatnich latach ok. 10%, co je[...]

Wewnętrzna izolacja termiczna Remers iQ-Therm bezpieczne rozwiązanie w trudnych warunkach DOI:

Czytaj za darmo! »

W przypadku starych budynków z cennymi elewacjami oraz ścian problematycznych, np. zagrożonych okresowym zawilgoceniem, najbezpieczniejszym technicznie rozwiązaniem jest wykonanie wewnętrznej izolacji termicznej aktywnej kapilarnie. Taka systemowa izolacja umożliwia w dużym stopniu wnikanie pary wodnej w przegrodę, zapobiegając jednocześnie kłopotom wynikającym z ewentualnego kondensowania wody w przekroju ściany.Wokresach, gdymożliwe jest oddawaniewilgoci do powietrzawpomieszczeniu, systemy tego typu intensywnie transportująwodę z przekroju ściany na powierzchnię systemu termoizolacyjneg[...]

Wielofunkcyjna powłoka hydroizolacyjna firmy Remers DOI:

Czytaj za darmo! »

Multi-Baudicht 2K spełnia wszystkie wymagania techniczne stawiane wyrobom bitumicznym typu KMB, określone w odpowiednich wytycznych branżowych oraz w niemieckiej normie DIN 18195. Nie jest to jednak produkt bitumiczny, lecz elastyczna zaprawa o spoiwie cementowym, w wysokim stopniu uszlachetniona dodatkiem nowoczesnych tworzyw sztucznych. Możliwe jest jej stosowanie ściśle wg wytycznych dotyczących mas bitumicznych, ale wodoszczelność i trwałość uzyskiwane są także przy mniejszej grubości powłoki[...]

MB 2K - innowacyjny wyrób hydroizolacyjny DOI:

Czytaj za darmo! »

Wdrugiej połowie stycznia 2017 r. (16 - 21.01.2017 r.) odbyły sięwMonachiumŚwiatoweTargiArchitektury,Materiałów i Systemów Budowlanych BAU 2017. Firma Remmers miała tam imponujące stoisko, a ekspozycja poświęcona była przede wszystkim innowacyjnej hydroizolacji Multi-Baudicht 2K nazywanej teraz MB 2K. Co kilka godzin technicy firmy Remmers szczegółowo prezentowali sposób aplikacji tego wyrobu, wzbudzając ogromne zainteresowanie osób odwiedzających targi. Na BAU 2017 nasz wyrób MB 2K, jako bardzo innowacyjna powłoka hydroizolacyjna, uzyskał prestiżową nagrodę BAKA, która potwierdza jego znakomite właściwości. MB 2K staje się coraz bardziej popularny, szczególnie na tych budowach, gdzie dbałość o bardzo dobrą jakość i wieloletnią trwało[...]

 Strona 1