Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Adamiec"

BIM w zapisach kontraktowych DOI:10.15199/33.2016.04.33


  Zmiany w sposobie zarządzania projektami, polegające na wdrożeniu przez zamawiającego technologii BIM dowarunkówkontraktowych,mająwzałożeniu sprzyjać zwiększeniu efektywności pracy.Aby nowe technologie zaczęły działać, ukształtowaniemBIMna potrzeby zamawiających powinni zajmować się ludzie związani z budownictwem. Dodatkowo zaproponowane rozwiązania kontraktowe muszą na równi traktować wszystkie strony umowy powołane do realizacji zadania, co ułatwi dojście do wspólnego celu polegającego na zrealizowaniu docelowej inwestycji w zaplanowanym koszcie i czasie[...]

 Strona 1