Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Klimaszewski"

Efektywne, ekonomiczne i ekologiczne nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą w technologii na mokro DOI:10.15199/33.2016.04.03


  Mimo że asfalt używany jest do budowy dróg już od starożytności, to modyfikować zaczęto go dopiero pod koniec XIX w. Odkrycie pozytywnego wpływu różnego rodzaju dodatków i domieszek na właściwości lepiszcza asfaltowego pozwoliło na poszerzenie zakresu jego przydatności i budowanie nawierzchni drogowych o coraz lepszych parametrach wytrzymałościowych. Prace nad rozwijaniem coraz bardziej efektywnych technologii i materiałów do modyfikacji asfaltów wciąż nie ustają. Obecnie na podstawie badań oraz obserwacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z całą odpowiedzialnościąmożna stwierdzić, że przyszłość nawierzchni asfaltowych należy do asfaltów modyfikowanych gumą ze zużytych opon w technologii na mokro. Problemy, z jakimi aktualnie mierzy się branża drogowa, wiążą się z zapewnieniem coraz lepszych parametrów wytrzymałościowych nawierzchni z jednoczesnym zachowaniemefektywności gospodarczej i poszanowaniemśrodowiska naturalnego. Parametry, takie jak trwałość mechaniczna nawierzchni asfaltowych, ich bezpieczeństwo związane z szorstkością i odprowadzaniemwody opadowej orazmożliwość obniżenia hałasu na styku opony z nawierzchnią,muszą być zachowane z jednoczesnymzapewnieniemopłacalności ekonomicznej inwestycji drogowych liczonej w całym okresie ich użytkowania. Dodatkowo, ważny jest wpływ technologii produkcji lepiszczy asfaltowych wywierany na ekosystem. To wszystko sprawia, że coraz istotniejsze staje się opracowywanie nowych technologii i materiałów pozwalających na zachowanie równowagi między jakością, kosztem, a wpływem na środowisko. Od kilkunastu lat testowane są w Polsce różne sposoby poprawy parametrów nawierzchni drogowych przy użyciu gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat TPA przeprowadziło badania laboratoryjne z niemal wszystkimi dostępnymi w Europie materiałami i technologiami wykorzystującymi dodatek rozdrobnionej gumy. Badania te zostały poparte wieloletnimi obserwacj[...]

 Strona 1