Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Tumidajewicz"

Zagrożenia pożarowe obiektów infrastruktury drogowej DOI:10.15199/33.2016.04.09


  W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia pożarowe infrastruktury drogowej, koncentrując się na mostach i tunelach. Ponadto odniesiono się do zmian zaproponowanych w nowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego obiektów infrastruktury drogowej. Słowa kluczowe: obiekty infrastruktury drogowej; tunele;mosty; wymagania pożarowe; odporność ogniowa konstrukcji; reakcja na ogień. Abstract. This paper presents basic fire hazards of road infrastructure, focusing on bridges and tunnels. In addition, new regulation in the field of fire safety of road infrastructure was presented. Keywords: road infrastructure; tunnels; bridges; fire requirements; fire resistance; reaction to fire.Wśród wymienionych w rozporządzeniu [3] elementów infrastruktury drogowej, szczególnie tunele i w mniejszym zakresie obiekty mostowe narażone są na zagrożenia pożarowe. Przyczyny powstawania pożarów w tego typu obiektach są różne (tabela 1, 2). Każdorazowe wyłączenie tunelu czy mostu z eksploatacji z powodu pożaru utrudnia komunikację, jak np. w przypadku mostu Łazienkowskiego w Warszawie w 2015 r. (więcej str. 38 ÷ 40). Zagrożenia pożarowe Większość tuneli imostów o charakterze nietymczasowymwykonana jest z materiałów niepalnych. Dominuje beton (konstrukcje żelbetowe i sprężone) i stal, które charakteryzują się klasą reakcji na ogieńA1, czyli są niepalne.Wyjątek stanowią zaby[...]

 Strona 1