Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Lijewski"

Zastosowanie tytanu i jego stopów w implantologii i inżynierii biomedycznej

Czytaj za darmo! »

Obecnie powszechnie stosowane są różne rodzaje implantów w ortopedii (rys. 1), kardiologii, okulistyce, stomatologii, laryngologii itp. Sprawia to, że z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na biomateriały. Biomateriały stosowane w implantologii są klasyfikowane w czterech zasadniczych grupach: metaliczne, ceramiczne, polimerowe i węglowe. Dużą grupę stanowią biomateriały metaliczne. W tej grupie najczęściej są stosowane stal 316L (wg AISI), stop Co-Cr-Mo oraz stop tytanu Ti-6Al-4V. Specyficzne wymagania stawiane tej grupie materiałów sprawiają, że liczba gatunków proponowanych stopów metali jest ograniczona. Jednym z kryteriów doboru biomateriałów metalicznych na implanty jest wartość modułu sprężystości - powinien być zbliżony do modułu sprężystości kości. Stąd nowym kierunkiem jest opracowanie i wprowadzenie stopów tytanu nowej generacji, np. Ti-Nb-Zr, Ti-Al-Nb-Ta o małej wartości modułu sprężystości. Właściwości użytkowe stopów tytanu można także poprawić przez dobór i wykonanie odpowiedniej obróbki powierzchniowej. Stopy tytanu są najczęściej stosowane na trzpienie endoprotez i obejmy panewek - ze względu na ich małą gęstość i duże właściwości wytrzymałościowe. Natomiast z czystego tytanu są wytwarzane warstwy porowate nanoszone głównie na trzpienie endoprotez mocowanych bezcementowo. Stopy tytanu są stosowane na implanty zębów, a także wytwarza się z nich różnego rodzaju implanty kręgosłupa, w tym także "sztuczne dyski". Dużym problemem współczesnego społeczeństwa są choroby kręgosłupa. Stanowią problem zarówno medyczny, jak i społeczny. Na dolegliwości kręgosłupa uskarżają się nie tylko ludzie w podeszłym wieku, ale także osoby w wieku produkcyjnym. Najczęściej występującymi schorzeniami kręgosłupa są zespoły bólowe jego odcinka lędźwiowego. Znajduje się tam środek ciężkości ciała człowieka i występują największe siły działające na kręgi i krążki międzykręgowe. Obecnie są dostępne implanty o wielu rozwiązaniach krąż[...]

 Strona 1