Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Bonisław Wesołowski"

Pracowity rok. Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów DOI:

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia zapoznano się z działalnością Zarządu Głównego w roku 2018. Koncentrowała się ona głównie na reprezentowaniu interesów zrzeszonych członków. Nasz ważny cel to przede wszystkim podtrzymanie więzi środowiskowej inżynierów i techników branży spożywczej. Zarząd Główny zorganizował także konferencje naukowo-techniczne oraz wystawy specjalistyczne. Imprezy te były okazją do spotkań i dyskusji osób, którym zawodowo bliskie są problemy branży rolno-spożywczej. Zorganizowano także kursy i seminaria doskonalące wiedzę z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego i ustawodawstwa związanego z branżą żywnościową. Członkowie Stowarzyszenia i przedstawiciele władz brali udział w pracach różnych rad i komitetów związanych z przemysłem spożywczym i środowiskiem inżynierskim: w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitetach Naukowo- Technicznych przy FSNT-NOT, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Mi[...]

Pracowity rok. Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów DOI:

Czytaj za darmo! »

Podczas posiedzenia Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia zapoznano się z działalnością Zarządu Głównego w roku 2018. Koncentrowała się ona głównie na reprezentowaniu interesów zrzeszonych członków. Nasz ważny cel to przede wszystkim podtrzymanie więzi środowiskowej inżynierów i techników branży spożywczej. Zarząd Główny zorganizował także konferencje naukowo-techniczne oraz wystawy specjalistyczne. Imprezy te były okazją do spotkań i dyskusji osób, którym zawodowo bliskie są problemy branży rolno-spożywczej. Zorganizowano także kursy i seminaria doskonalące wiedzę z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego i ustawodawstwa związanego z branżą żywnościową. Członkowie Stowarzyszenia i przedstawiciele władz brali udział w pracach różnych rad i komitetów związanych z przemysłem spożywczym i środowiskiem inżynierskim: w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitetach Naukowo- Technicznych przy FSNT-NOT, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Mi[...]

Pracowity rok Posiedzenie Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów DOI:


  Podczas posiedzenia Rady Krajowej oraz Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia podsumowano działalność Zarządu Głównego w roku 2018 r. Ważnym celem jest przede wszystkim podtrzymanie więzi środowiskowej inżynierów i techników branży spożywczej. Zarząd Główny zorganizował także konferencje naukowo- techniczne oraz wystawy specjalistyczne, które były okazją do spotkań i dyskusji osób, którym zawodowo bliskie są problemy branży rolno-spożywczej. Zorganizowano także kursy i seminaria doskonalące wiedzę z przetwórstwa rolno-spożywczego i ustawodawstwa związanego z branżą żywnościową. Członkowie Stowarzyszenia i przedstawiciele władz brali udział w pracach różnych rad i komitetów związanych z przemysłem spożywczym i środowiskiem inżynierskim: w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, w Komitetach Naukowo-Technicznych przy FSNT-NOT, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju [...]

 Strona 1