Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD KIEŁBASIŃSKI"

Temperature control for disposable lab-on-chip microsystems


  The rapid development of lab-on-chip microsystems for chemical or biochemical analysis have taken place for last years. Many of analytical reactions should be carried out at defined temperature so they need temperature stabilization. The microsystems for biochemical analysis of human fluids should be disinfected thoroughly or used only once. The disposable parts of microsystem need to be very simple, cheap and environment friendly because of the large number of these components applied and disposed, for example microsystems for dialysis monitoring. The aim of this work was to elaborate very simple, cheap and environment friendly system for temperature stabilization of disposable postdialysate fluids analysis microsystem. Temperature measurement methode for lab-on-chip application In typical temperature control applications two separate elements are used - heater and temperature sensor. The disadvantage of such approach in microsystem technology is necessity of applying tw[...]

Światłoczułe warstwy złote dla elektroniki wysokotemperaturowej

Czytaj za darmo! »

Wymagania współczesnej elektroniki coraz częściej wykraczają poza możliwości powszechnie stosowanych elementów półprzewodnikowych, przede wszystkim w zakresie ich zawodnego działania w temperaturach przekraczających 150ºC. Dzieje się tak z wielu przyczyn: stale wzrastające upakowanie elementów powoduje znaczne wydzielanie się energii na jednostkę powierzchni, w konsekwencji powodując po[...]

Wielkoskalowa technologia wytwarzania nanoproszku srebra DOI:10.15199/13.2015.10.6


  W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwować można rosnące zainteresowanie nanomaterią. Stała się ona obiektem zainteresowań wielu dziedzin nauki z uwagi na swoje szerokie spektrum zastosowań. Własności chemiczne i fizyczne nanocząsteczek znalazły zastosowanie zarówno w elektronice jak i biomedycynie [1]. Ze względu na swoje właściwości optyczne i elektryczne nanomateria stosowana może być z dużym powodzeniem w optoelektronice. Gdy doprowadzamy rozmiar cząsteczki do rozmiaru pojedynczych nanometrów zyskuje ona dodatkowe kwantowe właściwości optyczne [2]. W niniejszym artykule autorzy skupili swoją uwagę na nanocząsteczkach srebra. Jest ono stabilne chemicznie, wykazuje bardzo dobre przewodnictwo elektryczne i właściwości antybakteryjne [3]. Topnienie litego srebra zachodzi w temperaturze 961,78°C, natomiast wypalanie grubowarstwowych past srebrowych na bazie mikronowego proszku srebra z dodatkiem szkliw, które ułatwiają spiekanie, zachodzi w przedziale temperaturowym od 600 do 850°C, zależnie od rodzaju zastosowanego szkliwa. Wyznaczono teoretycznie i sprawdzono eksperymentalnie, że temperatura topnienia nanocząsteczek srebra obniża się do 200-350°C. Same zaś nanocząsteczki srebra stanowić mogą bazę do produkcji nowej generacji past i tuszy bez domieszkowania, które po nałożeniu oprócz podwyższonych parametrów przewodności elektrycznej i cieplnej pozwalają osiągnąć grubość warstwy poniżej 1 μm [4]. Większość z dotychczas stosowanych metod pozyskiwania nanocząsteczek srebra jest zbyt droga by móc być powszechnie stosowana w procesie wielkoskalowej produkcji tego nanomateriału [3]. Chemiczna redukcja soli srebrowych pozwala uzyskać zbliżone do siebie uziarnienie całej populacji, jednak nieduży uzysk produktu i liczne parametry, które mogą wpływać ujemnie na proces, skutkują tym, że metoda ta staje się nieopłacalna w przełożeniu na skalę przemysłową [5]. Innym sposobem na wytworzenie nanocząsteczek srebra jest metoda term[...]

 Strona 1