Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Dziedzic"

Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B

Czytaj za darmo! »

Współczesny przemysł jest uzależniony od rozwoju nowych innowacyjnych technologii pozwalających zwiększyć wydajność produkcji przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów. Szczególnego znaczenia nabierają problemy związane z trwałością maszyn i urządzeń przy jednoczesnym oszczędnym wykorzystaniu materiałów do ich wykonania [1]. Najczęstszym rozwiązaniem jest ochrona roboczych powierzchni elementów maszyn i urządzeń pracujących tarciowo. Otrzymywanie na nich powłok z określonymi właściwościami funkcjonalnymi jest uzasadnione względami ekonomicznymi [2÷5]. Jednym z rozwiązań jest wykorzystywanie odpornych na zużycie powłok eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr [6, 7]. Układy o charakterze eutektycznym uzyskuje się między innymi w stopach; Fe-C, Fe-B, Fe-Mn-C, Fe-Cr-C, Fe-Ni-C, Fe-Mn-C-B, Fe-Mn-C-B-Si, Ni-Cr-B-C. Tworzenie obszarów eutektycznych jest spowodowane oddziaływaniem takich pierwiastków, jak Fe, Mn, C, B. Przy ich otrzymywaniu powinno dążyć się do zwiększania plastyczności warstw wierzchnich przy zapewnieniu dużej twardości. Osiąga się to przez stopowanie pierwiastkami zwiększającymi twardość i plastyczność powłok. Właściwości tribologiczne poprawiają występujące w strukturze stopów węgliki oraz borki żelaza i chromu Fe3C, Fe2B, FeB, Cr7C3, Cr2B. Wykorzystanie ich jako dyspersyjnych faz wzmacniających stop wynika z ich dużej twardości, odporności na zużycie i korozję oraz stabilności termicznej. Dodatek manganu zwiększa plastyczność węglika żelaza Fe3C przez formowanie złożonego węglika Fe0,4Mn3,6C. Bardzo perspektywiczne jest otrzymanie tych materiałów w postaci proszków przeznaczonych do produkcji elektrod lub drutów proszkowych stosowanych do napawania [6÷8]. Napawanie GMA jest stosowane do nakładania warstw o specjalnych właściwościach użytkowych lub odtwarzania kształtu przedmiotów o małych lub średnich wymiarach ze stali niskowęglowych i niskostopowych, staliw, żeliwa, stopów miedzi i aluminium. Materiały stosowane do[...]

Zastosowanie glukomannanu w produkcji żywności prozdrowotnej DOI:10.15199/65.2015.11.7


  Glukomannan konjac jest polisacharydem zaliczanym do rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego, otrzymywanym z bulwy rośliny Amorphophallus konjac K. Koch. W artykule scharakteryzowano preparat oraz przedstawiono możli-wość jego zastosowania w ciastkach kruchych, batonikach owocowych i "papirusie owocowym". Ocena sensoryczna wyrobów z glukomannanem wykazała możliwość jego zastosowania w produkcji tego rodzaju żywności.W ostatnich latach liczba osób z nadwagą, otyłością, objawami cukrzycy oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego znacznie wzrosła na całym świecie. Zbyt duże spożycie produktów wysokotłuszczowych, wysokoenergetycznych oraz o dużej zawartości cukru, przy ciągle jeszcze niedostatecznym spożyciu błonnika pokarmowego, to główne przyczyny występowania wspomnianych dolegliwości. Choroby spowodowane nieprawidłowym żywieniem były przyczyną 60% wszystkich zgonów na świecie i 46% ogólnej liczby zachorowań. Szacuje się, że do 2020 r. udział przewlekłych, niezakaźnych chorób w całkowitej liczbie zachorowań wzrośnie do ok. 57% [7]. Jednym ze schorzeń dietozależnych, stanowiących istotny problem epidemiologiczny nie tylko w krajach rozwiniętych, ale również w krajach rozwijających się, jest otyłość [3, 15, 17]. Ze względu na bardzo częste występowanie tego zjawiska w świecie, w tym również i w naszym kraju, niezmiernie ważne stają się wszelkie działania profilaktyczne mogące przyczynić się do poprawy tej niekorzystnej sytuacji. Otyłości najczęściej towarzyszą takie schorzenia, jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie oraz niektóre nowotwory. W terapii otyłości wykorzystuje się rośliny zawierające śluzy i błonnik pokarmowy. Związki te w przewodzie pokarmowym pęcznieją, zwiększają objętość pokarmu i wpływają w ten sposób na hamowanie odczucia głodu, a także przyspieszają perystaltykę jelit, regulując wypróżnienie [10]. CHARAKTERYSTYKA glukomannanu Surowcem mniej znanym, stosowanym w celu wspomagania [...]

Produkty zbożowe źródło składników prozdrowotnych DOI:10.15199/65.2017.1.6


  Celem pracy jest ocena spożycia wybranych bioaktywnych składników, tj. błonnika pokarmowego, przeciwutleniaczy i fitoestrogenów, na podstawie analizy spożycia produktów zbożowych. Przeciętne miesięczne spożycie omawianych składników prozdrowotnych obliczono na podstawie danych GUS oraz publikacji naukowych o spożyciu następujących produktów zbożowych: pieczywa, ryżu, makaronu, kasz i płatków zbożo-wych. Analiza spożycia bioaktywnych składników z przetworów zbożowych dotyczyła lat 2002-2012. Przeciętne miesięczne spożycie przeciwutleniaczy, fitoestrogenów i błonnika pokarmowego w 2012 r. (w porównaniu z 2002 r.) uległo znacznemu obniżeniu, odpowiednio o 31, 65 i 32%. Dlatego należy prowadzić działania edukacyjne wśród konsumentów w celu uzupełnienia wiedzy na temat spożycia produktów zbożowych.Produkty zbożowe, do których należy pieczywo oraz kasze, makarony, płatki i mąka, są otrzymywane w wyniku przetworzenia ziaren różnych zbóż. Są istotnym źródłem wielu składników odżywczych, tj. sacharydów, białka, witamin, składników mineralnych, oraz nieodżywczych, takich jak błonnik pokarmowy, fitoestrogeny, fitosterole, lignany czy fityniany. Pokrywają one zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na węglowodany na poziomie powyżej 50%, a także dostarczają znacznych ilości białka roślinnego. Wiele badań wskazuje, że spożywanie produktów zbożowych w odpowiedniej ilości i jakości, zwłaszcza pełnoziarnistych, może obniżyć zachorowalność na nowotwory i choroby krążenia. Jednakże konsumpcja produktów zbożowych, w tym pieczywa i kasz, w Polsce w ostatnich latach uległa znacznemu obniżeniu, co wiąże się głównie z modą na "zdrowe odżywianie". Wyroby przemysłu zbożowo-młynarskiego stanowią ważną grupę produktów żywnościowych. Badania ankietowe przeprowadzone przez producentów zbożowych artykułów śniadaniowych w USA wykazały, że większość respondentów ankietowanych postrzegało produkty zbożowe jako źródło składników chroniących o[...]

Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu zbożowo-młynarskiego DOI:10.15199/65.2018.12.8


  W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania żywnością o działaniu prozdrowotnym. Poszukuje się niedrogich i obfitych źródeł związków bioaktywnych, spośród których na uwagę zasługują produkty uboczne pochodzące z przerobu ziarna zbóż. Są one bogate w związki bioaktywne, których ilość i jakość zależy od gatunku i odmiany surowca oraz ulega dodatkowej zmianie podczas ich przetwarzania [18]. Według danych FAOSTAT produkcja zbóż na świecie w 2016 r., uszeregowana według wielkości tonażu (w milionach ton), wynosiła: kukurydza - 1060,1; ryż - 741; pszenica - 749,5; jęczmień - 141,3; owies - 23, żyto - 12,9 i gryka - 2,4 [63]. Obróbka mechaniczna ziarna zbóż (obłuszczanie, przemiał) prowadzi do powstania wielu produktów ubocznych, które są bogate w takie składniki bioaktywne jak: błonnik pokarmowy, witaminy, kwasy NNKT, aminokwasy, związki fenolowe (w tym fenolokwasy, flawonoidy oraz w niektórych przypadkach alkilorezorcynole), karotenoidy, fitoestrogeny, fitosterole, fosforany inozytolu, glutation i melatonina [13, 18, 28, 62]. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania produktów ubocznych pochodzących z przerobu ziarna różnych zbóż. KUKURYDZA Podstawowymi częściami ziarniaka kukurydzy jest bielmo, zarodek oraz okrywa owocowo-nasienna, stanowiące odpowiednio ok. 82%, 12% i 6% suchej masy ziarniaka. Głównymi produktami tzw. mielenia na sucho ziarna kukurydzy są kaszki o różnej grubości, mąka kukurydziana, zarodki i otręby. Powstające podczas przemiału kukurydzy otręby i uszkodzone ziarna są zwykle używane do karmienia zwierząt [32]. Frakcja kaszki - grys o wielkości cząstek ok. 500-1200 μm, z uwagi na dostępność i niską cenę stanowi w skali światowej najważniejszy substytut słodu. W przemyśle piwowarskim wykorzystuje się pozbawiony zarodka grys kukurydziany o zawartości tłuszczu poniżej l% w suchej masie. Z zarodków pozyskiwany jest olej bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny [...]

 Strona 1