Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jacek BOJARSKI"

Requirements Specification Language

Czytaj za darmo! »

Requirements are currently undervalued in the software modelling world. Most of the model transformation approaches ignore requirements as not being precise enough to offer the possibility to construct certain uniform transformation and reuse mechanisms. In this paper we introduce a proposition of a unified language to specify requirements. This language allows for unambiguous transformation fro[...]

Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W pracy przedstawiono sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez trzy niemal identyczne przekształtniki AC/DC, z modulacją deterministyczną i pseudolosową, przyłączone do wspólnego punku zasilania. Na podstawie analiz widm zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych przez stosowane powszechnie zasilacze AC/DC, przedstawiono zjawiska towarzyszące sumowaniu sie zaburzeń generowanych przez przekształtniki z modulacjami deterministycznymi i pseudolosowymi. Abstract. This paper addresses the problems linked with aggregated electromagnetic interferences generated by three almost the same AC/DC supplies fed by the common supply point. The phenomena accompanying summation of the interferences generated by the converters with deterministic and random modulations have been pres[...]

Methodology and tool for systematic software development with requirements-based cases

Czytaj za darmo! »

This article presents an overview and a case study example of a software development system where families of similar systems can be created, based on their requirements specifications. The presented tool suite allows for specifying requirements in a precise grammar and then transforming them automatically into design models and code. Requirements, design and code of a system form a so-called “software case" which can be sought for in a software case repository. The system allows for merging “slices" of past software cases into the current system. Streszczenie. Artykuł przedstawia przegląd oraz studium przypadku systemu wytwarzania oprogramowania, który umożliwia tworzenie rodzin podobnych systemów oprogramowania w oparciu o ich specyfikacje wymagań. Prezentowany zestaw narzędzi pozwala specyfikować wymagania w precyzyjnie zdefiniowanej gramatyce oraz dokonywać ich automatycznej transformacji w modele projektowe oraz kod. Wymagania, projekt oraz kod systemu tworzą razem tzw. "przypadek oprogramowania", który może być przechowywany i wyszukiwany w specjalnym repozytorium. System umożliwia tworzenie "wycinków" przypadków oprogramowania stworzonych wcześniej i łączenie ich z bieżącym projektem. (Przegląd oraz studium przypadku systemu wytwarzania oprogramowania, który umożliwia tworzenie rodzin podobnych systemów oprogramowania) Keywords: software requirements, software reuse, model transformation, CASE tools Słowa kluczowe: wymagania oprogramowania, ponowne wykorzystanie oprogramowania, transformacja modeli, narzędzia CASE. Introduction A typical contemporary software system contains hundreds of various requirements. A system based on such a requirements specification consists of thousands of programming units (e.g. Java classes). Fundamental problems associated with the development of such complex systems base mainly in requirements management and with assuring compliance of the system with the specification. This is usually [...]

Composite language for representing reusable and traceable software assets

Czytaj za darmo! »

Software development projects produce many artifacts at various levels of abstraction. These artifacts, combined together, form specific “software cases" which originate in requirements and lead to the resulting code. In an ideal world we would want to have these software cases automatically generated from the initial requirements. We would also want to reuse legacy software cases by comparing them with the current partial requirements specifications. In order to make this “ideal world" closer we have developed the Software Case Language which allows for formulating internally transformable and searchable software cases. This paper gives a brief overview of the language, summarises experience gathered during its development and presents a development framework based on it.[...]

 Strona 1