Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech MULARCZYK"

Kompatybilność elektromagnetyczna, a wymagania dyrektywy ATEX

Czytaj za darmo! »

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku dokonano analizy efektów procesu harmonizacji norm i zdecydowano się na zmianę sposobu likwidacji barier technicznych. Przyjęto wówczas tzw. nowe podejście do harmonizacji technicznej. Jego fundamentem stała się zasada, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach (zwanych "dyrektywami[...]

Podstawy projektowania iskrobezpiecznych urządzeń elektronicznych w oparciu o dyrektywy nowego podejścia

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano cele towarzyszące nowemu podejściu do harmonizacji technicznej. Krótko streszczono wymogi stawiane przez dyrektywę ATEX, mającą zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna jest dużym problemem w środowisku przemysłowym. W artykule przedstawiono podstawowe źródła problemów powodowanych zaburzeniami elektromagnetycznymi. Abstract. In the paper goals accompanying the new approach to the technical harmonization are described. The requirements imposed by the ATEX directive that applies to devices dedicated to operate in potentially explosive atmosphere are briefly summarized. Electromagnetic compatibility is serious problem in the industrial environment. The paper presents main sources of the probl[...]

 Strona 1