Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Halina Chłodnicka"

Effect of regranulate addition on operating parameters of stretch film. A short communication Wpływ dodatku regranulatu na wybrane parametry użytkowe folii stretch. Krótki komunikat DOI:10.15199/62.2017.3.29


  Regrind of polyethylene film was added to the raw material used for formation of internal layers of the new film to decrease its prodn. costs. The addn. below 40% by mass did not result in any decreasing the film properties and was recommended for films used for packaging the film reels by the manufacturer. Badano wybrane parametry użytkowe folii stretch płaskiej siedmiowarstwowej do pakowania ręcznego o grubości 23 μm standard z regranulatem w celu określenia maksymalnej szacunkowej ilości regranulatu, która nie spowoduje znacznego pogorszenia wybranych parametrów użytkowych folii, w ustalonych na bazie doświadczenia zakresach zmienności. Okazało się, że przy przyjętych założeniach rozciąg, rozciąg do zerwania, odporność na przebicie, siła retencji oraz siła retencji po stabilizacji i kleistość pogarszają się wraz ze wzrostem ilości regranulatu i ma to przeważnie charakter liniowy. Parametr rozciągliwości i parametr odporności na przebicie w zasadzie nie zmieniają się dopóki udział regranulatu w produkowanej folii nie przekracza 40%. W czasach dynamicznie zmieniającej się gospodarki, konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Taka sytuacja obserwowana jest również na rynku producentów folii stretch. Klienci zamawiają folię o określonych parametrach. Ich osiągnięcie jest możliwe przy stosowaniu najwyższej jakości półproduktów. Jednocześnie[...]

Wpływ kompresji postaci leku na uwalnianie substancji czynnej DOI:10.15199/62.2018.4.5


  Zasługą farmaceutów jest formowanie leków w postać tabletek. Produkcja leku może odbywać się na różne sposoby, jednak w każdym z tych procesów produkcji istotne jest to, aby stworzyć lek o jak najlepszej postaci1). Produkt leczniczy musi charakteryzować się odpowiednią jakością, która jest gwarancją bezpieczeństwa podczas stosowania oraz zapewnia skuteczność działania. Jakość leków determinowana jest również przez takie kryteria, jak identyczność, czystość, ilość substancji czynnej, szybkość i miejsce jej uwalniania oraz stosowalność określona przez farmakopeę2, 3). Trudności w poszukiwaniu nowych i zarazem bezpiecznych substancji czynnych, a tym samym wymagania stawiane przez organy zajmujące się bezpieczeństwem zażywanych leków, sprawiają, że w celu poprawy farmakoterapii modyfikuje się technologię dotyczącą postaci leku. Badanie postaci leku jest idealnym instrumentem optymalizacji4-6) farmakoterapii, która może być realizowana z wykorzystaniem obecnych na rynku substancji aktywnych. Zastosowanie właściwych substancji pomocniczych lub użycie stosownego procesu technologicznego umożliwia modyfikowanie uwalniania substancji czynnej z postaci leku. Pozwala to na otrzymanie leków o działaniu szybkim i jednocześnie długotrwałym7). Na uwalnianie substancji czynnej z leku mają wpływ m.in. takie czynniki, jak temperatura, pH oraz wykorzystywana metoda8), a także stopień kompresji tabletek, czyli parametr technologiczny, który bezpośrednio wpływa na ich twardość. Wpływ ten był przedmiotem przeprowadzonych[...]

 Strona 1