Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BERNARD MARCINIAK"

Elektrochemiczna charakterystyka eutektycznego stopu La3Ni w środowisku 0,1M KOH

Czytaj za darmo! »

Dokonano charakterystyki elektrochemicznej eutektycznego stopu La3Ni w odpowietrzonym, silnie alkalicznym roztworze wodnym (pH = 13). Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji w szerokim zakresie potencjałów (-2,0 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym i katodowym. W oparciu o dane termodynamiczne dokonano interpretacji krzywych polaryzacji pod kątem prawdopodobnych produktów cząstkowych procesów elektrodowych. Zwrócono uwagę na powstawanie warstw powierzchniowych (wodorkowych i tlenkowych) na powierzchni stopu w procesie polaryzacji i zaproponowano interpretację krzywych z uwzględnieniem zależnych od potencjału przemian fazowych w obrębie warstw powierzchniowych. Słowa kluczowe: eutektyczny stop La3Ni, roztwór alkaliczny, pasywacja, wykres E - pH [...]

Elektrochemiczna charakterystyka stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano wstępnej elektrochemicznej charakterystyki korozyjnej stopu SmNi5 w roztworach siarczanowych o pH = 2÷13. Wykonano potencjokinetyczne krzywe polaryzacji badanego stopu w szerokim zakresie potencjałów (od -1,7 do +2,0 V wzgl. NEK), stosując jego skaning w kierunku anodowym. Wyznaczono wartości oporów polaryzacji w pobliżu przejścia katodowo-anodowego. Pokazano, że w środowiskach zakwaszonych stop SmNi5 roztwarza się w obszarze aktywnym, natomiast efektywnie pasywuje się jedynie w środowiskach alkalicznych. Słowa kluczowe: stop SmNi5, roztwór siarczanowy, krzywe potencjokinetyczne, odporność korozyjna, opór polaryzacji Electrochemical characterization of SmNi5 alloy in sulphate solutions at pH = 2÷13 A preliminary electrochemical corrosion characterization of SmNi5 al[...]

 Strona 1