Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Wiejak"

Korozja biologiczna materiałów do spoinowania i uszczelniania płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Do wypełniania przestrzeni pomiędzy płytkami ceramicznymi stosowane są materiały mineralne modyfikowane żywicami polimerowymi lub uszczelniacze polimerowe. Pomimo tego, że nie są one pożywką dla mikroorganizmów ulegają biodegradacji, czyli zmianie właściwości użytkowych pod wpływem działania czynników biologicznych, takich jak bakterie, grzyby pleśniowe i glony. Występowanie mikroorganizmów zależy przede wszystkim od sprzyjających warunków rozwoju, a więc określonych substancji odżywczych, wilgotności podłoża, poziomu pH oraz od warunków cieplnowilgotnościowych. Materiały do spoinowania przestrzeni między płytkami lub wypełniania szczelin stosowane są zarówno wewnątrz budynków, najczęściej w tzw. pomieszczeniach mokrych (kuchniach i łazienkach), jak i na zewnątrz (na[...]

Odporność tynków polimerowych na wzrost glonów jako cecha ich trwałości DOI:10.15199/33.2016.09.07


  rozwój DOI: 10.15199/33.2016.09.07 Odporność tynków polimerowych na wzrost glonów jako cecha ich trwałości mgr inż. Anna Wiejak1) glonów obserwuje się na mniej niż 25% powierzchni próbki; 3 - rozwój glonów obserwuje się na mniej niż 50% powierzchni próbki; 4 - 50 - 100%powierzchni próbki porośnięte jest glonami. Wyniki badań Na rysunkach 1 i 2 zamieszczono wyniki badań podatności powłok z tynkówakrylowych i silikonowych nawzrost glonówpo testach naturalnego i sztucznego starzenia.Wszystkie powłoki z tynków we wstępnej fazie badania, bez testów starzeniowych i bez oddziaływania warunków atmosferycznych, były niepodatne na wzrost glonów. Nawet tynki polimerowe bez substancji czynnych, które uznawane są za mało odporne na[...]

Odporność na glony tynków cienkowarstwowych do stosowania na zewnątrz obiektów


  Większość elewacji budynków jest wykończona tynkami cienkowarstwowymi. O popularności tych wyrobów decydują względy estetyczne oraz bardzo dobre parametry techniczne. Są to wyroby produkowane fabrycznie w postaci masy gotowej do użycia lub w postaci proszku i dostępne w bogatej gamie kolorów. Inwestorzy i projektanci mają do wyboru tynki mineralne, akrylowe, silikonowe, silikatowe oraz tynki na tzw. spoiwach mieszanych, np. akrylowo-silikonowe, silikatowo-silikonowe, polimerowo-mineralne. Tynki mineralne charakteryzuje duża przepuszczalność pary wodnej i mała nasiąkliwość. Są odporne na działanie warunków atmosferycznych, natomiast dość wrażliwe na warunki wykonawcze. Producenci określają je często, jako "naturalnie odporne na porastanie" Tynki akrylowe charakteryzuje bardzo dobra przyczepność i elastyczność, niewielka nasiąkliwość wodą oraz mała przepuszczalność pary wodnej. Są odporne na niekorzystne warunki wykonania. W związku z tym, że są to tynki pochodzenia organicznego, mają ograniczoną odporność na zanieczyszczenia biologiczne. Ich niezaprzeczalną zaletą jest niemal nieograniczona paleta barw. Tynki silikatowe charakteryzuje dobra przyczepność, duża przepuszczalność pary wodnej i nieznaczna nasiąkliwość wodą. Są odporne na działanie czynników atmosferycznych, łatwe w utrzymaniu czystości i trwalsze od tynków mineralnych czy akrylowych. Tynki sil[...]

Trwałość elewacji w technologii ETICS, ich konserwacja i renowacja


  Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań wykończenia elewacji budynków jest bezspoinowy system ocieplenia zwany w skrócie ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). System ten jest wykonywany zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i istniejących, poddawanych termomodernizacji. Technologia bezspoinowego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych ETICS polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (mocowanego do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie łączników mechanicznych), warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej, które tworzą łącznie tzw. warstwę wierzchnią. W przypadku termomodernizacji już ocieplonego budynku, częstymrozwiązaniemjest dołożenie kolejnej warstwy materiału izolacyjnego wraz z warstwą wierzchnią. Zgodnie z artykułem 10 Prawa budowlanego [10], przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających, prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto powinny to być wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Ocena stanu elewacji - jako element przeglądu technicznego Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego [11] istnieje obowiązek wykonywania przeglądów okresowych obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2, co najmniej dwa razy w roku. Podczas przeglądu konieczne jest sprawdzenie m.in. stanu technicznego elementów budynków narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i n[...]

Ocena podatności sufitów napinanych na wzrost mikroorganizmów DOI:10.15199/33.2017.12.04


  mikroorganizmów. 1) Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych *) Adres do korespondencji: a.wiejak@itb.pl DOI: 10.15199/33.2017.12.04 Ocena podatności sufitów napinanych na wzrost mikroorganizmów mgr inż. Anna Wiejak1)*) mgr inż. Alicja Abram1) 15 Wykończanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 12 ’2017 (nr 544) Wprzypadku sufitównapinanych z folii, wymaganie normy Zadeklarować typ i ilość zastosowanego środka grzybobójczego albo bakteriobójczego nie definiuje skuteczności zabezpieczenia przed mikroorganizmami. Niezrozumiałe jest różnicowanie wymagań dotyczących sufitów z folii i z tkanin, tymbardziej że zewzględu na zabezpieczenie przeciwogniowe nie stosuje się tkanin z włókien naturalnych, o mał[...]

 Strona 1