Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Darek"

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII LTCC W PROJEKCIE FILTRA PASMOWO-PRZEPUSTOWEGO DO SAMOCHODOWEGO RADARU KRÓTKIEGO ZASIĘGU NA PASMO 79 GHZ DOI:10.15199/59.2019.6.66


  1. WSTĘP Samochodowe radary krótkiego zasięgu wykorzystują spektrum radiowe do wykrywania m.in. innych samochodów lub przeszkód na drodze. Zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez inicjację procedur bezpieczeństwa. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej spektrum radiowe samochodowych radarów krótkiego zasięgu ma zostać przeniesione z pasma 24 GHz na 79 GHz (77-81 GHz) [1]. Przydział pasma 24 GHz do tego zastosowania miał charakter tymczasowy i był podyktowany dążeniem do upowszechnienia radarowych systemów bezpieczeństwa w samochodach, jeszcze zanim rozwój technologii umożliwi wykorzystanie docelowego pasma 79 GHz. Według pierwotnych założeń miało to nastąpić najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. Jednak wobec faktu, że osiągnięcie odpowiedniej dojrzałości technologicznej nie następowało dostatecznie szybko, termin dopuszczenia pasma 24 GHz został przedłużony do 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo w przypadku modeli samochodów, które uzyskały homologację przed 1 stycznia 2018 r., radary na pasmo 24 GHz mogą być montowane aż do 1 stycznia 2022 r. [2, 3]. Technologia LTCC (ang. Low Temperature Cofired Ceramic - ceramika współwypalana niskotemperaturowo) ma wiele cech pożądanych w konstruowaniu przyrządów elektronicznych dla motoryzacji. Należą do nich wysoka odporność na warunki środowiskowe, odporność na wysoką temperaturę, stabilność parametrów elektrycznych w funkcji temperatury i częstotliwości, stabilność długoterminowa, niskie straty elektryczne, wytrzymałość mechaniczna [4]. Natomiast wyzwaniem w przypadku układów na pasmo 79 GHz jest rozdzielczość wykonywania obwodów ze względu na małą długość fali. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wykorzystania technologii LTCC do zaprojektowania filtra pasmowo-przepustowego na nowe pasmo samochodowych radarów krótkiego zasięgu 77-81 GHz. 2. PROJEKT FILTRA 2.1. Proces wytwarzania struktur w technologii LTCC Materiałem wyjściowym stosowanym w technolog[...]

 Strona 1