Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Pawełczyk"

Wpływ eksploatacji kąpieli fosforanowo-siarczanowej na skuteczność procesu elektropolerowania stali 304


  Badania dotyczyły procesu elektropolerowania stali chromowo-niklowej typu 304 (X5Cr- Ni18-10, 1.4301, 0H18N9). Wykazano, że w trakcie elektropolerowania zarówno kąpiel przemysłowa, jak również kąpiel przygotowana z odczynników o dużej czystości i pracująca w warunkach laboratoryjnych, wzbogacają się w jony żelaza, chromu i niklu w tych samych proporcjach Fe:Cr:Ni = (70-75):(17-21):(3-8). W ramach prowadzonych badań monitorowano zanieczyszczenie jonami żelaza trzech kąpieli aktualnie eksploatowanych przemysłowo przez 120 dni. Wyniki badań chropowatości powierzchni stali 304 po elektropolerowaniu wykazały, że nawet po pięcioletniej pracy kąpiele do elektropolerowania przy prawidłowo prowadzonej regeneracji zachowują dużą efektywność. Industrial and model bathes for long-term electropolishing 304 steel were studied for Fe, Cr and Ni contents for 120 days of operation at 11 Ah/L. The proportional contents of Fe:Cr:Ni ions in the both baths were similar. The decrease in the steel surface roughness was neglegible. Pierwsze prace dotyczące elektropolerowania metali i stopów przeprowadzono w pierwszej połowie XX w. Obecnie na największą skalę proces elektropolerowania prowadzi się dla stali chromowoniklowych, a w mniejszym stopniu dla aluminium, miedzi i tytanu1). Do zalet elektrochemicznego polerowania należy wygładzenie i wybłyszczenie powierzchni, poprawa właściwości antykorozyjnych, zwiększenie skuteczności mycia i łatwości utrzymania czystości przedmiotów oraz usunięcie mikronaprężeń spowodowanych poprzedzającą obróbką. Przewaga obróbki elektrochemicznej nad mechaniczną wynika z możliwości równomiernego polerowania wyrobów nawet o mocno skomplikowanych kształtach, np. zbiorniki na mleko, filtry do wody, reaktory farmaceutyczne, kadzie czy wymienniki ciepła2). Przemysł farmaceutyczny i przemysł spożywczy stawiają przed procesem elektropolerowania bardzo wysokie wymagania, szc[...]

 Strona 1