Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Artur Piekarczuk"

Lekkie metalowe sufity podwieszane i ich ocena wg PN-EN 13964:2005

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem sufitu podwieszanego jest ukrycie różnego rodzaju instalacji montowanych pod stropem oraz estetyczne wykończenie górnych powierzchni pomieszczeń, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej. Popularność wśród architektów zyskały metalowe sufity podwieszane ze względu na różnorodność konstrukcji, rodzaje powierzchni i jej wykończenie oraz łatwość montażu przy ada[...]

Projektowanie szyb zespolonych z uwagi na obciążenia środowiskowe

Czytaj za darmo! »

Wkonstrukcji współczesnych ścian osłonowych coraz częściej wykorzystuje się duże powierzchnie przeszklone z szybami zespolonymi. Takie rozwiązania mają walory architektoniczne, jednak konstrukcyjnie ciągle jeszcze przysparzają wielu problemów. Jednym z nich jest prawidłowe zaprojektowanie szyby zespolonej z uwagi na nośność i sztywność na oddziaływanie wiatru, temperatury i zmian ciśni[...]

Odporność blach dachowych na obciążenie skupione

Czytaj za darmo! »

Norma PN-EN 14782: 2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu dotyczy wymagań: metod badań wykonanych w warunkach fabrycznych samonośnych blachmetalowych i dachówek (do zastosowań niekonstrukcyjnych) dostarczanych w formie gotowych elementów do pokryć dachowych, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, jak również sufit[...]

Parametry szkła budowlanego niezbędne do obliczeń statycznych szyb wielkoformatowych

Czytaj za darmo! »

Typowe rozwiązania stolarki budowlanej (okna, drzwi) oraz obudowy obiektów budowlanych (ściany osłonowe, przekrycia) wykorzystujące szkło budowlane zestawione są w systemowych katalogach producenta. Większość z nich spełnia wymagania określone w aprobatach technicznych ITB lub odpowiednich normach wyrobu (okna, drzwi zewnętrzne, ściany osłonowe), stąd ich wykorzystanie w projekcie nie [...]

Kasetowe ściany osłonowe w budownictwie przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Wbudownictwie przemysłowym do pionowej obudowy obiektów, oprócz płyt warstwowych, coraz częściej wykorzystuje się kasetowe ściany osłonowe. Wskład ściany kasetowej wchodzą: kasety; blachy trapezowe lub fałdowe; wełna mineralna oraz taśmy uszczelniające i łączniki (rysunek). Kasety są elementemnośnymimontowane są w układzie poziomym. Blachy trapezowe stanowią osłonę zewnętrzną ściany i [...]

Klasyfikacja ścian działowych z płyt g-k ze względu na odporność na uderzenia

Czytaj za darmo! »

Obecnie często stosowane są lekkie ściany działowe na szkielecie z cienkościennych kształtowników stalowych z okładzinami jedno- lub wielowarstwowymi z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych z warstwą izolacyjną z wełny mineralnej wewnątrz ściany. Typowe ściany działowe wysokości do 4 m mają słupki z pojedynczych profili typu C50, C75 lub C100 w rozstawie 0,6mi obustronną okładziną jednowarstwową (rysunek 1), natomiast ściany wyższe słupki z podwójnych profili i okładziny wielowarstwowe (rysunek 2). Klasyfikację ścian działowych ze względu na przeznaczenie i zakres stosowania przeprowadza się wg ETAG 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych. Zgodnie z tym dokumentem … obciążenia od różnicy ciśnienia powietrza, dużej liczby osób opierających [...]

Uzupełnione kryteria oceny ścian działowych


  W ocenie ścian działowych jako wyrobu budowlanego wykorzystywany jest obecnie ETAG 003:1998 Zestaw wyrobów do wykonywania ścian działowych. Na podstawie tego dokumentu określa się właściwości dotyczące cech wytrzymałościowych (odporność na uderzenia, obciążenia mimośrodowe), ochrony przed hałasem, oszczędności energii i zachowania ciepła oraz higieny zdrowia i środowiska. Zestaw tych cech stanowi podstawę do udzielenia Europejskiej Aprobaty Technicznej. Obecnie ETAG003:1998 jest nowelizowany. Pierwsza wersja nowego dokumentu została opracowana w 2005 r. i znajduje się jeszcze w fazie projektu. W przypadku krajowych aprobat dotyczących ścian działowych dotychczas funkcjonowała instrukcja ITB nr 222 z 1979 r., w której oprócz wymagań odporności na uderzenia, podane były wymagania i kryteria oceny ścian na obciążenie liniowe odwzorowujące napór ludzi na przegrodę oraz na obciążenie powierzchniowe, które powstaje w wyniku różnicy ciśnienia po obu stronach przegrody. Obecnie prowadzone są prace nad aktualizacją wymagań zawartych w instrukcji, która polega na dostosowaniu klasyfikacji i wymagań dotyczących cech wytrzymałościowych ścian działowych oraz na uwzględnieniu zmian w nowelizacji ETAG 003:2005. Zakres nowelizacji instrukcji obejmuje: - wymagania i metody badań dotyczące odporności na uderzenia ścian częściowo i całkowicie przeszklonych (wg ETAG 003:2005); - wymagania dotyczące rodzajów oszkleń stosowanych z uwagi na odporność na uderzenia (wg VFF Guidance Sheet. Verband der Fenster- und Fassadenharsteller e. V.; VFF Frankfurt 2003); - zasadyustalaniawartościobciążeńpowierzchniowychwgPN- EN1991-1-4:2008 Eurokod 1:Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru; i liniowych wg PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, c[...]

Dachy łukowe z samonośnej blachy profilowanej


  Samonośne przykrycia łukowe pierwotnie pełniły funkcje obiektów tymczasowych dla wojska i rolnictwa w krajach południowych i zachodnich z ograniczonym wpływem warunków zimowych. Przykrycia tego typu zyskały popularność głównie za sprawą prostej konstrukcji, szybkiego montażu i niewielkich kosztów realizacji w porównaniu z przykryciami tradycyjnymi. Obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie do budowy obiektów użyteczności publicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Samonośne przykrycia łukowe wykonywane są na miejscu wbudowania przez mobilne walcarki, które formują metodą walcowania na zimno, z jednego arkusza blachy (grubości 0,7 - 1,5 mm) zakrzywione pojedyncze profile. Technologia formowania łuku kołowego nadaje profilowi charakterystyczny kształt z falowanymi środnikami i półką dolną (fotografia 1). Pojedyncze profile łączone są ze sobą na grzbietach przez zawalcowanie styków blach. Oprócz opisanego systemu pojawiają się również inne, które pełnią funkcję samonośnych blach łukowych, ale wykonywane są jako prefabrykaty długości 3 m i łączone ze sobą w miejscu wbudowania za pośrednictwem śrub. Niezależnie od technologii wykonywania i montażu samonośnych przykryć łukowych, nie ma obecnie efektywnych metod projekt[...]

Metody projektowania szkła budowlanego


  W budownictwie szkło wykorzystywane jest powszechnie. Oprócz typowych zastosowań (np. przeszklenie okien) architekci realizują coraz odważniejsze pomysły, projektując elementy szklane wyposażenia, całkowicie przeszklone ściany osłonowe, zadaszenia, nawet elementy wsporcze w postaci żeber lub płatwi. Przeszklenia osłonowe oraz wsporcze płatwie i żebra (zgodnie z PN-EN 13830:2005 [6]) nie wpływają na nośność i stateczność konstrukcji budynku. Elementy szklane wyposażenia wnętrz mają przeważnie charakter dekoracyjny, a niekiedy pełnią funkcję użytkową o określonych właściwościach (np. przeszklone drzwi).Przeszklone ściany osłonowe lub zadaszenia oddzielają wnętrza budynku od zewnętrznych warunków atmosferycznych. W związku z tym narażone są na zmienne i zróżnicowane oddziaływanie środowiska (wiatr, śnieg, temperatura). Aby takie elementy prawidłowo spełniały swoją funkcję w budynku, powinny być odpowiednio zaprojektowane. Proces projektowania wspomagany jest zazwyczaj przez zestaw norm, w chwili obecnej - Eurokodów (normy serii PNEN). W przypadku konstrukcji stalowych, żelbetowych czy drewnianych takie normy istnieją i są powszechnie wykorzystywane w projektowaniu. Inaczej jest w przypadku elementów ze szkła budowlanego. Ciągle jeszcze nie ma jednolitych przepisów krajowych ani norm serii PN-EN, które jednoznacznie określają metody i zakres projektowania konstrukcji lub jej elementów ze szkła budowlanego w zakresie nośności i użytkowalności. To właśnie nastręcza konstruktorom wielu problemów i stanowi potencjalne źródło błędów, które mogą prowadzić do powstawania awarii. W publikacjach zagranicznych pojawiło się kilka metod projektowania, stanowiących podstawę wiedzy w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementów ze szkła. Do znanych metod wymiarowania należą: - metoda naprężeń dopuszczalnych (klasyczna metoda naprężeń liniowych częściowo wykorzystywana w niemieckich poradnikach technicznych TRLV), - DELR (Damage Equivalent Load[...]

 Strona 1  Następna strona »