Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Urbański"

Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania dróg leśnych DOI:10.15199/33.2019.04.08


  Podstawowy układ komunikacyjny obszarów leśnych zapewniają wewnętrzne drogi leśne, które zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie zostały zaliczone do żadnej kategorii tych dróg. Drogi leśne służą nie tylko do transportu surowca drzewnego, ale pełnią również inne funkcje, w tym m.in. dojazdów pożarowych. Konieczność zapewnienia całorocznego dostępu do większości obszarów leśnych wymusza podejmowanie działań zmierzających do polepszania stanu technicznego nawierzchni dróg. Nowoczesna technologia produkcji sprawia, że geosyntetyki wykazują coraz lepsze właściwości hydrauliczne, mechaniczne i fizyczne. Dzięki tym zaletom są stosowane w różnych konstrukcjach inżynieryjnych (m.in. dróg leśnych) jako jeden ze sposobów wzmocnienia podłoża [12]. Nazewnictwo materiałów syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie nie jest jednoznaczne. Zamiennie używa się terminów geosyntetyki i geotekstylia, przy czym pojęcie geotekstylia pojawiło się jako pierwsze z racji pionierskich wdrożeń, które mogły być realizowane jedynie za pomocą dostępnych wówczas wyrobów przemysłu tekstylnego, czyli tkanin lub włóknin. Termin geosyntetyki wszedł w użycie wraz z wprowadzeniem do ich produkcji innych materiałów. Geosyntetykmi nazywa się całą rodzinę materiałów syntetycznych stosowanych w budownictwie [3, 12]. Ze względu na funkcje geosyntetyki dzielimy na [7, 11, 13]: ● separacyjne - służą do oddzielenia warstw gruntu o odmiennych parametrach; ● filtracyjne - zapewniają swobodny przepływ wody, a jednoc[...]

 Strona 1