Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Roman Duda"

Okresowe przeglądy techniczne budynków

Czytaj za darmo! »

Otym, że do ustawowych obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości należy wykonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych, wszyscy zainteresowani dobrze wiedzą i z reguły są one realizowane. Wątpliwości budzi jednak jakość ich wykonywania. Bazując na wieloletnimdoświadczeniu prowadzenia okresowych kontroli budynków, w ramach działalności Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników PrzemysłuMateriałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, pragnę przedstawić informacje na temat rodzajów kontroli okresowych budynków i ich zakresu, a także sposobu ich wykonania i dokumentowania. Zgodnie z Prawem budowlanym z 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), okresowe kontrole stanu technicznego [...]

II Spotkanie Integracyjne Rzeczoznawców SITPMB

Czytaj za darmo! »

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FSNT-NOT, 11 grudnia 2009 r. w Warszawie odbyło się Drugie Spotkanie Integracyjne Rzeczoznawców SITPMB. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście, przedstawiciele Zarządu Głównego SITPMB i rzeczoznawcy, którzy wykazując się aktywnością w działalności rzeczoznawczej w roku 2009 r., przyczynili się do podniesienia rangi i znaczenia Stowarzyszenia w środowisku branży budowlanej. Dyrektor ZOR SITPMB mgr inż. Roman DUDA po przywitaniu uczestników spotkania podziękował wszystkim, którzy dzięki świadczeniu usług w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie sprawili, że jesteśmy coraz bardziej znani w środowisku i cieszymy się dużym uznaniem i autorytetem[...]

 Strona 1