Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław JAKUBIK"

Badania wpływu temperatury na czujniki gazów z akustyczną falą powierzchniową

Czytaj za darmo! »

Czujniki gazów wykonywane są w przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, w tym technologii wykorzystującej zjawisko propagacji akustycznych fal powierzchniowych (fal Rayleigha) [1, 2]. Zastosowanie odpowiednio dobranych warstw sensorowych sprawia, że czujniki te wykazują korzystne właściwości metrologiczne (czułość i dokładność). Zasada działania czujnika stężenia gazu z wykorzystaniem pr[...]

Badania struktur warstwowych typu tlenek metalu - pallad w układzie z akustyczną falą powierzchniową do detekcji gazów

Czytaj za darmo! »

Koncepcja warstwowych struktur sensorowych, typu: tlenek metalu - pallad, stwarza nowe możliwości detekcji gazów w takich układach sensorowych. Przez wykorzystanie oddziaływań akustoelektrycznych (zmiana prędkości fali powierzchniowej w wyniku zmiany przewodności elektrycznej struktury) można uzyskać układy o niezwykle dużej czułości. W zależności od zastosowanych materiałów, oddziaływania [...]

Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu DOI:10.15199/48.2018.06.12

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie linii opóźniającej z akustyczną falą powierzchniową (AFP) jako metody umożliwiającej wykrywanie bardzo małych koncentracji związków chemicznych w mieszaninach gazowych, jest przykładem interdyscyplinarności współczesnej nauki i techniki. Istotą jest tutaj poszukiwanie nowych materiałów wrażliwych na obecność danej substancji np. w powietrzu, a także rozwój technologii cienkowarstwowych umożliwiający wytwarzanie warstw i struktur sensorowych na piezoelektrycznych modułach z AFP, których podstawowymi elementami są tzw. przetworniki międzypalczaste [1]. Zminiaturyzowanie tych przetworników przełożyło się na znaczne zwiększenie częstotliwości działania czujników z AFP. Obecnie częstotliwości pracy takich czujników znajdują się w przedziale od pojedynczych MHz aż do kilku GHz. Osiągnięto w ten sposób istotne zwiększenie tzw. czułości masowej w zakresie bezwzględnym, tzn. większe zmiany częstotliwości dla tej samej koncentracji substancji podlegającej detekcji i tych samych pozostałych parametrach (warstwa sensorowa, temperatura oddziaływania, parametry otoczenia, itd.) [2,3]. Miniaturyzacja czujnika wymaga jednakże budowy bardziej skomplikowanych czy zaawansowanych technicznie urządzeń elektronicznych, umożliwiających uzyskanie mierzalnych sygnałów pomiarowych. Obecnie moduły z AFP produkowane są przez wiele firm jako filtry wąskopasmowe np. do telefonii komórkowej i dostępne są w handlu, natomiast układ badawczy i pomiarowy dla detekcji gazowej należy zaprojektować i opracować samodzielnie [4,5]. W czujnikach gazowych z AFP mechanizm wykrywania koncentracji badanego gazu lub par związku chemicznego polega na oddziaływaniu jego cząsteczek z odpowiednio dobraną, wrażliwą na jego obecność sensorową warstwą aktywną. Procesy oddziaływania pomiędzy cząsteczkami gazu i warstwy to zjawiska kinetyczne głównie sorpcja (w objętości) i adsorpcja (na powierzchni), wynikające z pułapkowania cząsteczki w warstwie lub na jej [...]

 Strona 1