Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka A. Gadomska"

Manufacturing of polylactide nanospheres Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1311


  Poly-L-lactide nanospheres were prepd. by emulsifying CH2Cl2 soln. of the polymer in aq. soln. of poly(vinyl alc.) at 0-50°C under stirring. After removal of the solvent by evapn., the nanospheres were filtered out and analyzed for grain size. The size decreased with decreasing the mol. mass of the polymer. The polylactide nanospheres of size less than 100 nm were produced in many cases. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wytwarzania nanosfer polilaktydowych otrzymanych metodą emulsyjną. Zbadano wpływ temperatury, szybkości mieszania, rodzaju użytego stabilizatora oraz długości łańcucha polimerowego na rozmiar otrzymywanych nanosfer. Na podstawie wyników badań opracowano warunki pozwalające na powtarzalne otrzymywanie nanosfer polilaktydowych o rozmiarze poniżej 100 nm. Polilaktyd (PLA) jest alifatycznym poliestrem, zbudowanym z liniowo połączonych ze sobą cząsteczek kwasu mlekowego (rys. 1)1). Ze względu na obecność chiralnego atomu węgla w cząsteczce monomeru, możliwe jest otrzymywanie PLA o różnej konfiguracji. Polilaktyd, zawierający tylko cząsteczki kwasu L-mlekowego (L-PLA) lub tylko kwasu D-mlekowego (D-PLA) charakteryzuje się wysoką krystalicznością, natomiast L-PLA z domieszką izomeru D ma budowę amorficzną2). PLA otrzymywany może być przez bezpośrednią syntezę z kwasu mlekowego lub przez polimeryzację z otwarciem pierścienia lak-tydu. Pierwsza metoda prowadzi do polimeru o małej średniej masie molowej (<5000 g/mol). Polimery o średniej masie molowej (>100 000 g/mol), uzyskuje się w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia (rys. 2)3).Mimo że polilaktyd znany jest już od kilkudziesięciu lat, to nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony nauki. Wielkie nadzieje wiąże się z wprowadzeniem go do masowej produkcji opakowań, jednak ciągle wysoka cena skutecznie hamuje jego ekspansję na rynku tworzyw sztucznych. Dziedzinami, w których polilaktyd znajduje nowe zastosowania są medycyna i far[...]

Manufacturing of paracetamol-containing polylactide spheres Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol DOI:10.15199/62.2015.10.3


  The p-HOC6H4NHAc-contg. polylactide spheres were prepd. by emulsifying CH2Cl2 soln. of the polymer in aq. soln. of poly(vinyl alc.) with paracetamol (5% by mole) at 25°C under stirring. After removal at the solvent by evapn., the nanospheres were filtered out and analyzed for grain size. The size decreased with decreasing the mol. mass of the polymer. A procedure for manufg. spheres smaller than 100 nm was developed. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wytwarzania sfer polilaktydowych z zawieszonym paracetamolem otrzymanych metodą emulsyjną. Zbadano wpływ szybkości mieszania, średniej masy molowej użytego stabilizatora oraz polilaktydu na rozmiar otrzymywanych sfer. Opracowano warunki pozwalające na powtarzalne otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z paracetamolem o rozmiarze poniżej 100 nm. Paracetamol (4-acetamidofenol) (rys. 1) jest substancją aktywną o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W odróżnieniu od leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych wykazuje bardzo słabe działanie przeciwzapalne i nie zaburza procesu krzepnięcia krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając po 30-60 min maksymalne stężenie we krwi. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się przez 3-5 h. Działa przez blokowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej w ośrodkowym układzie nerwowym, hamując syntezę prostaglandyn1). U chorych z niewydolnością nerek paracetamol kumuluje się we krwi, po podaniu zbyt dużych dawek (np. omyłkowo). Podczas metabolizowania paracetamolu w wątrobie przez cytochrom P450, powstaje N-acetylo-4- -benzochinonoimina, bardzo silny utleniacz, który zaburza gospodarkę wolnorodnikową wątroby, prowadząc do nieodwracalnego uszkodzenia hepatocytów (trwałe martwicze uszkodzenie wątroby). Polilaktyd (PLA) jest alifatycznym poliestrem, zbudowanym z liniowo połączonych ze sobą cząsteczek kwasu mlekowego2). Małocząsteczkowy PLA (<5000 g/mol) może być otrzymywany przez polikondensację[...]

 Strona 1