Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW OLEŚKOWICZ POPIEL"

Konwekcja ciepła na płaskich powierzchniach w powietrzu atmosferycznym

Czytaj za darmo! »

Obliczanie strat i zysków ciepła na powierzchniach takich obiektów jak budynki, kolektory słoneczne, grunt, stawy i baseny kąpielowe wymaga znajomości między innymi współczynników konwekcji ciepła. W artykule przedstawiono krytyczny przegląd i porównanie dostępnych w literaturze danych dotyczących konwekcji ciepła na poziomych i pionowych powierzchniach płaskich eksponowanych na działanie powietrza atmosferycznego. Stwierdzono, że współczynniki konwekcji ciepła na powierzchniach płaskich w powietrzu atmosferycznym są wyraźnie większe od współczynników wyliczanych ze znanych zależności na konwekcję laminarną i turbulentną oraz od wyników badań w tunelach aerodynamicznych. WIELE obiektów, takich jak np. budynki, kolektory słoneczne, grunt, stawy i podgrzewane baseny kąpielowe m[...]

Parowanie wody w powietrzu atmosferycznym

Czytaj za darmo! »

Parowanie lustra wody w powietrzu atmosferycznym jest procesem konwekcji masy na płaskiej poziomej powierzchni. Przykładami procesów konwekcji masy na płaskiej powierzchni w powietrzu atmosferycznym występujących w inżynierii środowiska jest parowanie mokrej powierzchni gruntu oraz parowanie wody z powierzchni zbiorników, stawów, jezior i rzek. Znajomość strumienia parującej wody jest niezbędna, np. do - określania ubytku wody, np. w zbiornikach przeciwpożarowych, stawach chłodzących, rybnych, oczkach wodnych i w basenach kąpielowych, - sporządzania bilansu cieplnego, np. warstwy gruntu lub bilansu cieplnego stawu z wodą chłodzącą. Parowanie powierzchni wody w powietrzu było przedmiotem wielu prac począwszy od pracy Daltona w roku 1802. Celem artykułu jest przegląd stanu wie[...]

Terenowy test termiczny gruntu dla pionowego gruntowego wymiennika pompy ciepła Opis metody

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i krótki opis testu termicznego gruntu (znanego, jako tzw. Thermal Response Test - TRT), który jest przeznaczony do terenowych badań termicznych gruntu dla pionowego gruntowego wymiennika pompy ciepła.POMPY CIEPŁA stają się coraz bardziej popularne (Rubik, 2010). Między innymi jest to wynik ich dużej niezawodności i konkurencyjności, jako źródła ciepła (Gnyra, 2008). Najczęściej dolnym źródłem ciepła jest grunt. Pozyskiwanie ciepła od gruntu odbywa się w tzw. gruntowych wymiennika ciepła (GWC), które wykonywane są jako poziome lub pionowe gruntowe wymienniki ciepła. Przybliżone jednostkowe moce cieplne dla poziomych GWC uzyskiwane z 1 m2 powierzchni "zaangażowanego" gruntu (W/m2) i dla pionowych GWC uzyskiwane z 1 m głębokości otworu (W/m) w zależności od rodzaju gruntu, podano odpowiednio w tab. 1 i 2. Przepływ ciepła między gruntem a gruntowym wymiennikiem ciepła jest bardzo złożony. Zależy od wielu czynników, takich jak: - rozkład naturalnej temperatury gruntu, - typ i parametry gruntowego wymiennika ciepła: głębokość i średnica otworów oraz odległości między otworami, układ i średnica rur, temperatura i prędkość oraz rodzaj płynu, materiał wypełnienia pomiędzy rurami w otworze i gruntem, - rodzaj pracy gruntowego wymiennika ciepła: ogrzewanie lub ochładzanie płynu, - lokalne warunki klimatyczne, - właściwości termiczne gruntu: gęstość, ciepło właściwe i przewodność cieplna gruntu, Słowa kluczowe: test termiczny gruntu, pionowy gruntowy wymiennik pompy ciepła Streszczenie W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne i krótki opis testu termicznego gruntu (znanego, jako tzw. Thermal Response Test - TRT), który jest przeznaczony do terenowych badań termicznych gruntu dla pionowego gruntowego wymiennika pompy ciepła. Keywords: of a thermal test of the land, exchanger of the heat pump Abstract The paper presents the theoretical basis and a brief description of a thermal[...]

Laminarna konwekcja swobodna na powierzchni pionowej rury

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono, opracowane przez autorów, na podstawie tabelarycznych wyników znanego rozwiązania laminarnej konwekcji swobodnej na pionowej powierzchni cylindrycznej, uogólnione równanie przeznaczone do obliczeń laminarnej konwekcji swobodnej ciepła na pionowej izotermicznej powierzchni cylindra (rury). Podano również nowe ogólne kryterium dla płynów w zakresie liczby Prandtla 0,01≤ Pr ≤ 100, określające obszar, gdzie konwekcja ciepła na powierzchni cylindrycznej nie może być traktowana jak na pionowej powierzchni płaskiej. Opisane dane są niezbędne do dokładnych obliczeń, np. zysków ciepła od tzw. pionów występujących w układach centralnego ogrzewania w budynkach. KONWEKCJA swobodna ciepła na powierzchni pionowych rur występuje w wielu urządzeniach i obiektach in[...]

 Strona 1  Następna strona »