Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert MAR-TYNOWSKI"

Numeryczna analiza procesu obróbki cieplnej wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu energetycznego


  Wielkogabarytowe wały stalowe stosowane w siłowniach wiatrowych produkowane są ze stali do ulepszania cieplnego. Wysokie własno- ści mechaniczne wałów zapewnia odpowiednia obróbka cieplna, polegająca na hartowaniu i wysokim odpuszczaniu. Ze względu na duże wymiary i skomplikowany kształt wałów obróbka cieplna musi być prowadzona z zachowaniem ostrożności, aby powstające podczas ob- róbki naprężenia cieplne i strukturalne nie spowodowały powstawania pęknięć. W optymalizacji parametrów obróbki cieplnej użytecznym narzędziem mogą być programy komputerowe do analizy powstającego podczas obróbki cieplnej pola temperatury. W pracy przedstawio- no wyniki analizy porównawczej mierzonych eksperymentalnie i obliczanych za pomocą programu Heat_Celsa szybkości nagrzewania i chłodzenia wielkogabarytowego wału dla przemysłu energetycznego Large-size shafts for power industry are made using structural quenched and tempered steels. The appropriate heat treatment process provides the high mechanical properties for products. Because of the large size and complicated shape of shafts, the heat treatment process has to be carried out in such a way enabling to avoid the high values of thermal stresses, which could destroy the product. In optimizing the heat treatment parameters a very useful are the computer programs for calculations the temperature generated in the heat treated product during heat treatment process. In paper the comparison of experimental and calculated relationships between the temperature and time for large size shaft is presented. Słowa kluczowe: ulepszanie cieplne, modelowanie procesów obróbki cieplnej, MRS, wały dla siłowni energetycznych Key words: quenching and tempering, modelling of heat treatment processes, FDM, shafts for power plants.Wstęp Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, nieuchronne wyczerpywanie się surow- ców naturalnych oraz dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery powodują, że co- [...]

 Strona 1