Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Lipńska"

Zastosowanie grafenu w kompozytach polimerowych


  Przedstawiono trendy w zastosowaniu grafenu jako napełniacza kompozytów polimerowych oraz wpływu na ich właściwości mechaniczne, elektryczne, barierowe oraz stabilność termiczną. Omówiono zagadnienia związane z pozyskiwaniem grafenu w skali umożliwiającej jego przemysłowe wykorzystanie. Zaprezentowano przykłady metod otrzymywania nanokompozytów polimerowych zawierających napełniacz grafenowy (metoda in situ, metoda rozpuszczalnikowa, metoda mieszania w stanie stopionym). Wyniki dotychczasowych badań wskazują na dużą atrakcyjność warstwowych materiałów węglowych w zastosowaniu jako potencjalnych napełniaczy wyrobów polimerów. A review, with 85 refs., covering uses of graphene as a filler for polymer-matrix composites and its effect on electrical, mech. and barrier properties of the materials. In particular, various methods for synthesis of graphene-reinforced composite materials were presented. Wyizolowanie w 2004 r. stabilnego w stanie wolnym grafenu spowodowało lawinowy wzrost zainteresowania tym materiałem ze względu na jego unikatowe właściwości termiczne, elektryczne, mechaniczne oraz optyczne. Grafen jest dwuwymiarową monowarstwą atomów węgla o hybrydyzacji sp2 ściśle upakowanych w przypominającą plaster miodu sieć krystaliczną, która stanowi podstawową jednostkę budulcową wszystkich innych nanostruktur węglowych, takich jak (0D) fulereny, (1D) nanorurki węglowe oraz (3D) grafit. Ta forma alotropowa węgla zdobyła miano najbardziej wytrzymałego poznanego dotychczas Politechnika Łódzka Anna Laskowska*, Magdalena Lipńska, Marian Zaborski Zastosowanie grafenu w kompozytach polimerowych Use of graphene in polymer composites Dr inż. Magdalena LIPIŃSKA w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników tej uczelni. Specjalność - chemia i technologia polimerów. Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Politechnika Łódzka, ul. Stefan[...]

 Strona 1