Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Grzelak"

Elementarne błędy betonowania konstrukcji w warunkach zimowych DOI:10.15199/33.2015.06.31


  W artykule opisano specyfikę wykonywania konstrukcji betonowych w warunkach zimowych. Podano przykłady uszkodzeń konstrukcji żelbetowego stropumonolitycznego betonowanego w warunkach zimowych bez zachowania odpowiednich reżimów technologicznych. Zaproponowano sposób naprawy uszkodzonych elementów. Słowa kluczowe: betonowanie, niska temperatura, żelbet.Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych podane m.in. w [1 ÷ 4] określają warunki, jakie należy uznać za niekorzystne z punktu widzenia wykonywania robót betonowych. Wskazano trzy przedziały temperatury (-15 ÷ -10°C; -10 ÷ -3°C i -3 ÷+5°C), które powinny być uwzględnione w projekcie organizacji robót betonowania w warunkach zimowych.Wprzypadku gdy temperatura spadnie poniżej -15°C, nie zaleca się wykonywania betonowania. Najłagodniejszy przedział temperatury -3 ÷ +5°C zawiera tzw. temperaturę krytyczną (ok. -3 ÷ -1°C), w której zamarza ok. 50%wolnejwodywmieszance betonowej. Wtemperaturzewyższej od krytycznej beton nie ulega uszkodzeniu, a proces jego wiązania postępuje znacznie wolniej niż w warunkach normalnych. Mimo że określenie warunki zimowe wiązane jest z obniżonymi temperaturami, to nie powinno się pomijać innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wiatr i śnieg (oziębiają mieszankę betonową) oraz deszcz i topniejący śnieg (wprowadzona w ten sposób woda rozmywa mieszankę beto[...]

 Strona 1