Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Martyna Gref"

OCENA JAKOŚCI REALIZACJI USŁUGI MONITORINGU WIDEO Z BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ŚRODOWISKU HETEROGENICZNYM DOI:10.15199/59.2017.8-9.28


  Systemy monitoringu (SM) wideo stanowią połączenie urządzeń rejestrujących (sensorów), przesyłających, przechowujących oraz odtwarzających w jedną integralną całość [2]. Umożliwiają obserwację osób czy obiektów w czasie rzeczywistym oraz rejestrację zdarzeń w celu ich późniejszej analizy. Charakterystyczną cechą tych systemów praca w trybie ciągłym, gdzie stosunkowo krótka przerwa w pracy systemu może prowadzić do znaczącej degradacji jego skuteczności. Elementami złożonych systemów monitoringu i akwizycji danych są coraz częściej BSP stanowiące obecnie jeden z najszybciej rozwijających się środków rozpoznania obrazowego. Rosnąca popularność BSP wynika z ich atrakcyjności technologicznej i finansowej, niskich kosztów (produkcja i eksploatacja), wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego i uniwersalności zastosowań. Technologia BSP kojarzona do tej pory raczej z działaniami militarnymi coraz powszechniej wykorzystywana jest do działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego [3]. BSP znajdują równie zastosowanie w działaniach poszukiwawczych, ratowniczych i związanych z klęskami żywiołowymi. Ważnym obszarem wykorzystania BSP jest również rolnictwo i ochrona środowiska. Wymagania dla systemów monitoringu wideo są zdefiniowane w dziedzinie ograniczeń funkcjonalnych i jakościowych. Niezwykle ważne jest zapewnienie jakości na poziomie sieci (QoS - Quality of Service), co umożliwia prognozowanie wielkości dostępnego pasma oraz poziomu strat w warstwie sieci. Jednak w przypadku systemów monitoringu wykorzystywanych dla celów bezpieczeństwa publicznego znacznie większe znaczenie ma jakość odbioru treści wideo określana jako QoE (Quality of Experience) [4]. Jakość QoE nie obejmuje, jednakże tylko subiektywnego postrzegania treści wideo, ale także skuteczność realizacji zadanych funkcji. Wymaga zatem precyzyjnego zdefiniowania wskaźników jakości obejmujących wszystkie możliwe zakłócen[...]

 Strona 1